Direkte link til denne post

Museumsnummer: 254555

Jordskælvssikring

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Billeder
Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.  
Information om genstanden

Museumsnummer

254555

Sagsnummer


365 Forskningscenter Risøs reaktorfaciliteter, Danmarks nukleare kulturarv

Emnegrupper


18100 Kernefysik
18190 Helsefysik
4765 Strålingsbeskyttelse.
18180 Radioaktive præparater

Beskrivelse

Jordskælvssikring fra firmaet Square D Company, Los Angeles, Californien, 1956-57. Sikringen hang på DR 1-reaktorens vestside, hvor den var anbragt på en plade, der var indstøbt i reaktorblokken. Sikringen har været i anvendelse lige indtil reaktoren blev taget ud af drift i 2001.
Sikringen fungerer som en kontakt, der afbrydes ved en jordrystelse af en vis størrelse. Den består af et messinglod, som er ophængt i tynde tråde. Midt på loddet er der en konisk spids, hvorpå der hviler en tilsvarende konisk spids, der udgør enden af en ca. 11 cm. lang messingstang, som er gjort tung ved hjælp af et lod midt på. Messing-stangen vil i denne posisiton berøre en elektrisk kontakt i toppen af sikringen. Når sikringen udsættes for tilpas store rystelser, vil de to koniske spidser glide fra hinanden og messingstangen dumper ned, hvorved kontakten i den anden ende afbrydes. Jordskælvssikringens strømkreds er forbundet med reaktorens to sikkerhedsstænger, der er holdt fast ved hjælp af elektromagneter. Hvis strømmen i jordskælvssikringen afbrydes får elektromagneterne ikke længere strøm og sikkerhedsstavene trækkes automatisk ind i deres bundstilling omkring reaktorkernen ved hjælp af lodder og et kædetræk.
Sikringen er i princippet en trekant. De to spidser vil under en rystelse glide væk fra hinanden, hvorved strømmen afbrydes. Apparatet har været koblet til reaktorens kredsløb, og har udløst kontrolstængerne ved hjælp af elektromagneter, som holder stængerne. Stængerne bliver trukket ind i kernen.
DR 1 var produceret i Californien, derfor var jordskælvssikring standard udstyr. Sikringen har aldrig givet udslag.
Fra Poul Beckers samling.

Producent / Instrumentmager / forfatter

Squire D Company

Datering

1957 -