Direkte link til denne post

Museumsnummer: 158382

Mekanisk blandeapparat til amalgam

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Billeder
Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.  
Information om genstanden

Museumsnummer

158382

Generelle Oplysninger

Det mekaniske blandeapparat (Wig-L-Bug) til blanding (amalgamering)af "sølvpulver"(alloy) og kviksølv var i perioden ca 1950 til ca 1970 sandsynligvis det mest brugte i Danmark og fandtes således i en årrække på rigtig mange tandklinikker. I den sidste trediedel af 1900tallet blev dosering af alloy og kviksølv samt blanding efterhånden foretaget i en lukket blandemaskine (F.eks. Dentomat). Herved reduceredes arbejdstid samt risiko for spild af kviksølv i arbejdsområdet. Selve blandingen foregik dog stadig i en kapsel, som blev brugt mange gange.Kapslen blev efterhånden utæt og af kviksølvhygiejniske grunde gik man over til prædoserede engangskapsler, som indeholdt en bestemt mængde kviksølv og alloy. I 1980 blev der i voksentandplejen lavet ca 3,2 mill sølvfyldninger. I 2010 var tallet reduceret til ca 2oo.000

Sagsnummer


668 Tandlægesamling fra 1940'erne til 1970'erne fra Vejle

Emnegrupper


1810 Tandlæger

Størrelse

længde ca 25 cm,højde ca 12 cm, bredde ca10cm

Beskrivelse

Blandingsapparat (amalgamator) i sort metal. Blanding (amalgamering) af alloy og kviksølv foregår i kapsel, som, når den ikke er i brug, sidder i et hul til højre på oversiden af amalgamatoren. Til venstre på oversiden er et større hul, hvor en lille tragt kan placeres Kapslen fyldes gennem tragten med alloy og kviksølv efter afvejning i vægt (157957). Derefter monteres den i holder på oversiden af amalgamatoren. På forsiden fastsættes blandingstid på en drejelig skive. Blandingen startes ved at den pileformede kontaktarm flyttes fra "off" til "on" nederst på skiven. Kapslen med kviksølv og alloy bevæges frem og tilbage i 8tals form med en frekvens på ca 2800/min. Blandingen kan intensiveres ved at placere en pistil i kapslen (sidder i hul foran tragten). Til højre på oversiden af apparatet sidder en lille børste til brug ved rensning af kapslen for amalgamrester efter brug.
OBS: 2 tragte, blandekapsel, pistil og børste ligger i en lille plastpose fastgjort til Wig L Bug´en

Producent / Instrumentmager / forfatter

Crescent Dental MFG. CO., Chicago, Ill.

Model / Type

Wig L BUG Amalgamator

Serienummer

SER.J.45303