<< [Post 12 af 68] >> Direkte link til denne post

Museumsnummer: 254545

Alarmpaneler

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Billeder
Billede af recorden.  
Information om genstanden

Museumsnummer

254545

Sagsnummer


365 Forskningscenter Risøs reaktorfaciliteter, Danmarks nukleare kulturarv

Emnegrupper


18100 Kernefysik
18190 Helsefysik
4765 Strålingsbeskyttelse.
18180 Radioaktive præparater

Beskrivelse

Alarmtavler (5 stk.) af ukendt engelsk fabrikat, 1959-60. Pladen og lamperne er originale, mens skiltene er blevet udskiftet løbende undervejs. Enkelte af skiltene er originale (det er dem, der sidder fast med fire skruer). De nedtagne oprindelige skilte er bortkommet. Panelerne er fra kontrolrummet i DR 3.

Panelernes funktion var at give vagtpersonalet besked om fejl og dysfunktioner i reaktoren og de tilhørende anlæg. For at få en drift, der samtidig var både sikker og stabil fungerede reaktorens sikkerhedssystem efter den såkaldte “2 ud af 3” logik. Der var altid tre sensorer på hvert apparat, som via tre uafhængige kanaler gav signal til kontrolrummet. En enkelt fejlmelding udløste generelt kun en alarm, mens to fejlmeldinger helt automatisk udløste et “trip” - altså nedlukning af reaktoren. På den måde undgik man, at reaktoren blev lukket ned på grund af almindeligt forekommende og helt uundgåelige elektronikfejl.

Der var fem kontrolpaneler:

1: Et rødt panel for “emergency shut-down” (det midterste panel): Dette var de mest alvorlige uheld, som fik reaktoren til at lukke ned med det samme. Lukningen skete ved, at sikkerhedsstængerne blev udløst, samtidig med at reaktorbygningen blev forseglet (”building seal”). Der var i alt otte betingelser, der kunne udløse “emergency shut-down”, f.eks. gammastråling på reaktortoppen eller i ventilationsluften. Fejlmelding i en kanal udløste en alarm (alarmtavlen lyste og der lød en alarm), mens to fejlmeldinger automatisk udløste et indgreb, dvs. nedlukning af reaktoren.

2: Et rødt panel for almindelige “trips” (panelet til venstre): Dette var ligeledes alvorlige fejl, som udløste en automatisk nedlukning af reaktoren, altså et reaktortrip. Men i modsætning til “emergency shut-down” skete nedlukningen blot på normal vis, ved at kontrolarmene faldt ned i position 0 og bygningen blev IKKE forseglet. Men også her gjaldt det, at en enkelt fejlmelding udløste en alarm (alarmtavlen lyste og der lød en alarm), mens to fejlmeldinger automatisk udløste et indgreb. Forskellen mellem “emergency shut-down” og almindelige “trips” lå således også i indgrebets karakter.

3: Desuden var der tre gule tavler med “warnings”: dette var almindelige signaler om, at noget ikke helt fungerede, som det burde, eller at der foregik en eller anden aktivitet, der krævede opmærksomhed. To af disse tavler sad til højre for midten og en enketlt sad til venstre.

Fhv. reaktorchef Heinz Floto anslår, at man ved DR 3 i gennemsnit havde et trip pr. driftsperiode, mens “emergency shut-down” kun indtraf “ekstremt sjældent”. Efter en alarm skulle systemet “resættes” og kun hvis alarmen forsvandt, kunne man gå videre. Normalt ville et trip udløse en række forskellige fejlmeldinger i hele systemet i løbet af ganske kort tid. For at finde tilbage til den oprindelige trip-årsag, var det derfor nødvendigt at gennemgå den elektroniske log, hvor man kunne se hvilken fejl, der kom først. Men før man havde edb-overvågning af systemet, var man afhængig af, at der var nogen, der havde set, hvilken fejl der kom først.

Producent / Instrumentmager / forfatter

Ukendt, engelsk fabrikat.

Datering

1958 - 1960