<< [Post 21 af 68] >> Direkte link til denne post

Museumsnummer: 254554

Neutronfilm dosimetre

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Billeder
Billede af recorden.  
Information om genstanden

Museumsnummer

254554

Sagsnummer


365 Forskningscenter Risøs reaktorfaciliteter, Danmarks nukleare kulturarv

Emnegrupper


18100 Kernefysik
18190 Helsefysik
4765 Strålingsbeskyttelse.
18180 Radioaktive præparater

Beskrivelse

Fra Poul Bechers samling vedr. DR 1.
Personalet ved DR 1 og ved de øvrige atomare anlæg bar alle disse filmdosimetre til registrering af den modtagne dosis neutronstråling. Dosismetret var personligt og blev båret uden på tojet eller i en lomme. Med jævne mellemrum (typisk en gang om måneden) blev de kontrolleret og udlæst af Risøs helsefysikere. De fire eksemplarer, der hører under museumsnummeret, har dog siddet på selve reaktoren. Da de bærer serienumrene fra 5-8 er der efter alt at dømme tale om det første sæt dosimetre, som har været brugt ved DR 1, hvorfor de stammer fra 1957. Rygtet på Risø vil i øvirgt vide, at det var Risøs første direktør Torkild Bjerge, som bar dosimetret med nr. 1.
Dosimetre af denne type måler den akkumulerede dosis af neutronstråling. De fungerer på den måde, at der på en røntgenfølsom film er monteret tre små plader (det ligner bly, kobber og gadolinium). Pladerne fungerer som filtre. De vil nemlig i forskellig grad indfange hurtige og langsomme neutroner, hvorved de aktiveres og derved sværter røntgenfilmen. Det er den samme mekanisme, som benyttes ved neutronradiograf. Ved at sammenligne med allerede bestrålede film med kendte bestrålingsniveauer kan den modtagne stråling bedømmes både med hensyn til dosis og art (hurtige eller langsomme neutroner).
De pågældende dosimetre er af Risøs eget fabrikat og typen er blevet benyttet fra 1957 til ca. 1990, if. helsefysiker Bente Lauridsen.

Producent / Instrumentmager / forfatter

Risø (eget fabrikat), Kodak leverede filmen.

Serienummer

Fi 25-466

Datering

1957 -