<< [Post 4 af 68] >> Direkte link til denne post

Museumsnummer: 254537

Effektskriver fra kontrolrummet / Dr 3 / Risø

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Billeder
Billede af recorden.  
Information om genstanden

Museumsnummer

254537

Sagsnummer


365 Forskningscenter Risøs reaktorfaciliteter, Danmarks nukleare kulturarv

Emnegrupper


4600 Laboratorieudstyr
18100 Kernefysik
18180 Radioaktive præparater

Størrelse

60 x 50; L. 40 cm.

Beskrivelse

Effektskriveren (serienummer QY28404K) er fra det engelske instrumentfirma George Kent Ltd. fra Luton og stammer formentlig fra 1958-59. Instrumentet har siddet i den midterste del af kontrolrummet umiddelbart over bordet. Instrumentet er oprindeligt og blev leveret sammen med reaktoren fra den engelske reaktorproducent. Forskningstekniker Søren Roed vurderer, at apparatet er blevet udskiftet omkring 1980.

Instrumentet viser reaktorens effekt som funktion af tiden. Skalaen går fra 0-15 MW. Med reaktorens effekt menes der termisk effekt, altså forskellen mellem varmeflow ud og ind af reaktoren, som kan beregnes ud fra forskellen mellem kølevandets udgående og indgående temperatur. Apparatet fik dog input fra et ionkammer inde i reaktoren, som egentlig målte neutronfluxen. Den termniske effekt følger neutronfluxen; det var dog nødvendigt at kalibrere de to størrelser for at få et resultat.

Apparatet gav udslag, når der blev udskiftet prøver i reaktorkernen. Det Internationale Atomenergi Agentur (IAEA) kontrollerede løbende effekten, så den maximalt tilladte effekt på 10 MW ikke blev overskredet.

Producent / Instrumentmager / forfatter

Kent, England

Serienummer

QY 28 404 K

Datering

1958 - 1959