[Post 1 af 13] >> Direkte link til denne post

Museumsnummer: 155698

Lægeinstrumentbestik, C. J. Boye

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Billeder
Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.  
Information om genstanden

Museumsnummer

155698

Generelle Oplysninger

"C.J. Boye, Claudius Julius Boye, 16.7.1823-5.8.1879, læge. Født i Store Magleby, Amager, død i Årup, Fyn, begravet i Jelling. Ved forældrenes udvandring til Amerika 1827 kom B. i huset hos en farbroder, Claus Stage Boye i Rudkøbing og dimitteredes fra Sorø 1842, var underlæge i felttogene 1848–50 og tog 1849 lægeeksamen. Han praktiserede nogle år i Gråsten, men under indflydelse af en voksende tvivl om lægegerningens nytte og betydning sammen med en ængstelig mistillid til sin egen evne opgav han sin praksis og købte 1855 landejendommen Haughus ved Jelling for at være landmand, hvilken virksomhed han altid havde næret særlig interesse for. Hans tillidvækkende personlighed førte imidlertid også her patienter til ham for at søge råd, og lidt efter lidt kom han på ny ind i en praksis, under hvilken han begyndte at få et lysere syn på lægegerningen. Han var dog fremdeles hovedsagelig landmand og i flere år formand for Vejle amts landboforening; men 1867 indtraf en for hans hele liv og gerning afgørende begivenhed, hvorved en ny og glimrende bane åbnede sig for ham, idet han 3.9. med held udførte en stor underlivsoperation (ovariotomi) der i de otte tidligere tilfælde var mislykkedes for landets dygtigte kirurger. En gårdmandskone der led af en æggestoksvulst – et tilsyneladende håbløst tilfælde – henvendte sig med indtrængende anmodning om at blive opereret netop af ham. Efter at han længe havde vægret sig derved, fordi han aldrig havde set en sådan operation og ikke kendte dens teknik, kom han dog efter samvittighedsfuld overvejelse og læsning af en dansk kollega i USA, Sigismund Daniel Jacobsons (1837–1894) referat i Hospitalstidende juli 1867 om lykkeligt gennemført ovariotomi til det resultat, at han ikke turde undslå sig. De fornødne instrumenter fik han til låns fra Frantz Howitz der nogle år i forvejen (1863) havde indført operationen i Danmark, nogle kolleger fik han til assistance, og i et lille husmandshus tre km øst for Jelling udførte han nu heldigt operationen. Begivenheden rygtedes hurtigt, talrige lignende syge søgte til Haughus, forskellige vanskeligheder med hensyn til patienternes anbringelse og pleje blev heldigt overvundet, navnlig ved bistand af hans udmærkede hustru, og i løbet af en halv snes år havde han udført ca: 70 lignende operationer, hvoraf 42 med heldigt udfald – et for den tid meget godt resultat ved denne indgribende operation der således for en stor del ved B. fik borgerret i den danske lægevidenskab. Sammen dermed udfoldede han en voksende virksomhed på andre kirurgiske områder, alt med stort held, idet hans samvittighedsfuldhed, sikre blik og eminente praktiske dygtighed overvandt alle de vanskeligheder som knyttede sig til hans ufuldstændige kirurgiske uddannelse. Beretninger om sin kirurgiske og operative virken har han nedlagt i det af Howitz udgivne tidsskrift Gynækologiske og obstetriciske Meddelelser. Den store anerkendelse han nød fik 1879 et officielt udtryk i æresdoktorværdigheden som Kbh.s universitet ved sit jubilæum tilkendte ham. En hjertesygdom, han i flere år havde lidt under, voldte hans pludselige død under en af de talrige konsultationsrejser som hans voksende virksomhed førte med sig."
http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Sundhed/L%C3%A6ge/C.J._Boye

Sagsnummer


313 Læge Claudius Julius Boye, Haughus v. Jelling

Emnegrupper


600 Almen praksis
800 Almen kirurgiske emner
1200 Gynækologi og obstetrik

Størrelse

16 x 7 x 2,5 cm

Beskrivelse

Sort læderetui til at folde ud. To bunde hver forsynet med tværgående læderstropper samt “flapper” til at folde ind over instrumenterne. Foer rødt flonel. Indehold: slank trokart, kanyle, hulsonde, flad, rund nål, sonde med tvedelt spids, sonde, krum kniv/skalpel, kvindekateter, pincet, spids nål med elfenbenskaft og elfenbensetui, som er itu.

Datering

1865 -