[Post 1 af 1] Direkte link til denne post

Museumsnummer: 156401

Traxator

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Information om genstanden

Museumsnummer

156401

Generelle Oplysninger

Taxatoren er opfundet af Jørgen A. Smith, København omkring 1940. Nærværende Traxator er indkøbt direkte fra apparatets opfinder i 1946. Traxatoren benyttedes af fysioterapeuter til behandling af muskellidelser som bl.a. ischias, lumbago, lammelser og tics. Behandlingen kunne strække sig over 5 til 20 gange. En traktionsbehandling varede typisk 10-15 min. Apparatet anvendtes til vacuumbehandling, idet forskellige typer af "kopper" kunne sluttes til apparatet. "Kopperne" anbragtes på kroppen og apparatet kunne derefter frembringe et vacuum i koppen. Behandlingen kunne være forbundet med smerte.

Sagsnummer


323 Traxator, fysioterapeutisk apparat fra 1940'erne

Emnegrupper


500 Elektromedicinske apparater
4900 Fysioterapi
6220 Brugsvejledninger
7010 Fotografier

Størrelse

ca. 150 x 90 x 50 cm

Beskrivelse

Apparat af hvidemaljeret jern. Øverste trediedel af apparatet er forsynet med to sorte paneler, der skråner bagud. I panelerne er indsat runde måleinstrumenter. Også rundt måleapparat indsat i apparatets sidepaneler. På apparatets nedre frontparti er diverse eludtag.
(Papirsfotos af apparatet opbevares i arkiv under sagsnummer 323).

Producent / Instrumentmager / forfatter

Jørgen A. Smith Elektromedicinske Apparater. H. C. Ørstedsvej 27, København V