<< [Post 20 af 42] >> Direkte link til denne post

Museumsnummer: 156770

PCR-apparat, 1990’erne

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Billeder
Billede af recorden.   Billede af recorden.  
Information om genstanden

Museumsnummer

156770

Generelle Oplysninger

Dette PCR-apparat blev anvendt til at opformere et bestemt DNA-fragment i Institut for human genetiks laboratorier fra slutningen af 1980’erne og op igennem 1990’erne. Instituttet brugte apparatet til forskning og til at undersøge patienter for sygdomsgener i DNA’et, dvs. om de var bærere af arvelige sygdomme. Den blev anvendt af … i …

En teknisk beskrivelse af reaktionen
PCR (Polymerase Chain Reaction)-metoden blev udviklet i 1980’erne. Hvis man har et stykke af et DNA, som man gerne vil undersøge nærmere i et laboratorium, er det nødvendigt at der er mere end kun en enkelt streng. Derfor kopierer man dem ved at bruge PCR-metoden. Med denne metode, kan man kopiere en enkel lille DNA-sekvens i millioner til en milliard kopier.
Man starter med sit stykke gen, som man gerne vil undersøge. Det lægges i en væske i et reagensglas, sammen med millioner af såkaldte ”primere”, ”nukleotider” (DNA’ets byggestene) og ”polymerase”, som er et enzym, der katalyserer den kemiske reaktion.
Blandingen i reagensglasset sætter man så ind i en PCR-maskine. Dens funktion er at regulere temperaturen i reagensglasset, så DNA-sekvensen har de rigtige forhold til at kunne formere sig. Den første cyklus består af:
1. Denaturering. PCR-maskinen varmer DNA-sekvensen op til 95 grader i et par sekunder. Strengene, i den dobbeltstrengede DNA-sekvens, vil derved skille sig fra hinanden og blive enkeltstrenget.
2. Opvarmning. DNA’et vil gerne være dobbeltstrenget, så i næste trin af cyklussen skruer man ned for varmen til 60 grader. Her vil de komplementære ”primere” binde sig til hver af de enkeltstrengede DNA-sekvenser. De udgør ”startstederne”, som skal bruges i næste trin af cyklussen.
3. Elongering. Derefter varmer man igen temperaturen op til 72 grader. Her tilsættes polymerasen, som er et enzym. Det sætter sig på startstederne af DNA-sekvenserne, hvorefter polymerasen danner de nye komplementære DNA-strenge, ved at løbe ned gennem DNA-sekvensen og tilføje de nukleotiderne, som er DNA’ets byggestene og som også ligger i væsken. På den måde bliver DNA-sekvensen forlænget (dvs. elongeret).
Denne cyklus bliver gentaget flere gange, indtil man har flere millioner stykker af den samme DNA-sekvens i væsken. Efter 3 cyklusser, vil man have 2 stykker DNA-sekvenser. Efter 30 cyklusser, som varer omkring 4 timer, vil man have omkring 1 milliard kopier af den ønsket DNA-sekvens. Man stopper processen ved 4 grader, hvorefter prøverne kan tages ud.

Kilde/Informant(er)
Internetsiden Biotech Academy: http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Gymnasiale-projekter/genteknologi/teori/4genteknologisketools/pcr , den 25. april 2017
Lektor Steffen Junker den 7. marts 2017

Sagsnummer


509 Aarhus Universitet, Institut for Human Genetik

Emnegrupper


4300 Cellebiologi
4310 Genteknologi
4600 Laboratorieudstyr
10130 Naturvidenskab og sundhedsvidenskab på universiteter og højere læreanstalter

Størrelse

H.: 19 x l.: 41 x b.: 24 cm.

Beskrivelse

Gråt metalapparat. Display for enden. Taldisplay. Displayet hælder skråt bagud.

Producent / Instrumentmager / forfatter

Techne / Buch & holm, Herlev

Model / Type

PHC - 3, Dri-Bloch (R) Cycler

Serienummer

52 993 / 15 B

Datering

1992 -