[Post 1 af 1] Direkte link til denne post

Museumsnummer: 156665

Pjece “Hvis krigen kommer” bl.a. om atombomben og radioaktivt nedfald

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Information om genstanden

Museumsnummer

156665

Generelle Oplysninger

Pjecen "Hvis krigen kommer" blev udsendt af Statsministeriet i 1962 og husstandsomdelt. Der opfordres først i pjecen til at den opbevares og senere (s.22) til at man sørger for at få pjecen med i beskyttelsesrum sammen med andre fornødenheder - hvis krigen kommer.
Pjecen indeholder oplysninger om og anvisninger på forholdsregler i forhold til krig med overskrifter som
“De gamle og de nye våben"
"Alarm og beskyttelse"
"Varsling"
"Civilforsvarets hjælpetjeneste" "Beskyttelsesrummets indretning"
"Beskyttelsesrummets udstyr"
"Evakuering"
"Hvis angrebet kommer”
og “Mobilisering”.
Pjecen er på 33 sider og relaterer sig specifikt i forhold til kernevåben og radioaktivitet.

Dette eksemplar af denne pjece er stemplet med læge Gunner Poulsens stempel.

Sagsnummer


511 Radioaktivitet, stråling

Emnegrupper


750 Genstande vedrørende krig
1500 Intern medicin
700 Livredning og førstehjælp
4765 Strålingsbeskyttelse.

Størrelse

14 x 18 x 0,5 cm.

Beskrivelse

Blå pjece med titlen “Hvis krigen kommer”. Forsiden forestiller en bys tage samt et signaltårn. På pjecens bagside står der: “Civilforsvarets signaler" og derefter er der vist grafiske signaler for henholdsvis luftalarm, som beskrives som "stigende og faldende tone fra sirenerne i ca. 1 minut.” (Herefter er aftegnet hvid bølgestreg), “Faren for luftangreb er forbi: konstant sirenetone i ca. 1 minut.” (Herefter ret, hvid streg). “Forvarsel for radioaktivt nedfald: 6 korte sirenesignaler i ca. 2 minutter samt klemten med kirkeklokker.” (Herefter punkteret, hvid streg). Og sidst “Alarm for radioaktivt nedfald: "2 gange kort-lang-kort sirenesignal i ca. 3 minutter.” (Herefter et 2 tal, et gangetegn (x) og en kort, en lang og igen en kort hvid streg). Herunder ses et landskab med gårde og træer.

Producent / Instrumentmager / forfatter

Statsministeriet.

Datering

1962 -