[Post 1 af 4] >> Direkte link til denne post

Museumsnummer: 158439

Retinoskop

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Billeder
Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.  
Information om genstanden

Museumsnummer

158439

Generelle Oplysninger

Et retinoskop sender en lysplet gennem pupillen og ind på nethinden ("retina" på latin), der sidder i den bageste del af øjet. Ved at dreje retinoskopet fra side til side bevæges lyspletten på nethinden fra side til side. Ud fra den retning og hastighed lyspletten bevæger sig over nethinden med, kan man afgøre, om patienten er nær- eller langsynet.
Retinoskopi er specielt velegnet til at foreskrive briller eller linser til patienter, som ikke er i stand til at gennemføre en normal undersøgelse, f.eks. mentalt tilbagestående personer eller børn.
Instrument brugt af optiker Gunnar M. Hansen i Sygekassernes optik omkring 1970 og ved brilleprojekt i Nicaragua.

Sagsnummer


698 Oftalmologi - udstyr i forbindelse med øjenundersøgelser

Emnegrupper


1920 Øjenundersøgelser.
1900 Oftalmologi

Størrelse

H: 4,5 cm c L: 27 cm x B:10 cm

Beskrivelse

Grøn kasse som indeholder et retinoskop. Retinoskopet består af et håndtag med stikprob i enden, hvor ledningen føres ind samt et rundt hoved, hvori der befinder sig et spejl og et sigtehul.
Retinoskopet består altså af et hulspejl, som reflekterer lys fra en ekstern eller indbygget lyskilde ind på retina. Gennem spejlet betragter undersøgeren det udadgående lys fra klientens retina gennem pupilen og notere sig lysets bevægelser.

Ved retinoskopet ligger en ledning.

Producent / Instrumentmager / forfatter

Neitz Instruments co., LTD., Tokyo Japan

Model / Type

R-1

Datering

1967 - 1971