<< [Post 6 af 8] >> Direkte link til denne post

Museumsnummer: 158874

Fordamper, Halothane/Fluothane

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Billeder
Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.  
Information om genstanden

Museumsnummer

158874

Generelle Oplysninger

Fluothane er et inhalationsanæstetika. Inhalationsanæstetika fremkalder ved indånding universel anæstesi (fuld bedøvelse). Bortset fra kvælstofforilte (lattergas) er alle de i dag anvendte inhalationsanæstetika væskeformige, let fordampelige, halogenerede kulbrinter (halotan, enfluran, isofluran, sevofluran og desfluran). De anvendes alle gennem specielle fordampere monteret på anæstesiapparaterne. Æter, der tidligere anvendtes meget, bruges nu sjældent, bl.a. fordi æterdampe kan forbrænde eksplosivt.

Fordamperen er altså en beholder, som påfyldes flydende anæstesimiddel. Fordamperen monteres på anæstesiapparatet. Når friskgas ledes ned i fordamperen, bliver det flydende anæstesimiddel omdannet til dampe.

Der er forskellige fordampere til de forskellige flydende anæstesimidler.

Sagsnummer


756 Anæstesi og narkose, gammel samling

Emnegrupper


1300 Anæstesi og narkose
1320 Narkose.
1330 Anæstesiapparater

Størrelse

18 cm x 6 cm

Beskrivelse

Brun flaske med låg af metal. På låget er påfyldningsstudse, en skala fra 0 til 4 samt en skive med en skala fra 0 til 60.

På flasken hænger et skilt med et koordinationssystem og en graf.

Producent / Instrumentmager / forfatter

Loosco, Amsterdam

Datering

1963 - 1963