<< [Post 2 af 2] Direkte link til denne post

Museumsnummer: 255285

Data til Tektronix-skærm samt om amtskommunal databrug

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Billeder
Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.  
Information om genstanden

Museumsnummer

255285

Sagsnummer


805 Tektronix 4014-1 terminal/skærm, 1975, Århus Amt

Emnegrupper


11300 Computere og tilbehør
11320 Computere
11380 Computertilbehør

Størrelse

A-4 plastikmappe

Beskrivelse

Hvidt ringbind med kopi af kort introduktion til "Tektronix 4010 computer display terminal". På forsiden over billeder af personer foran terminalen er der stemplet "Nov 18 1971". Ringbindet indeholder desuden et særtryk af Ugeskrift for Jordbrug, 29/1979, med artiklerne "Naturressourcerne og den amtskommunale forvaltning" af Jens Kierkegaard, Kjeld Thamdrup og Richard Thomsen og "Datasystem for det åbne land, Med henblik på anvendelse i den offentlige planlægning og administration" af Fl. Duus Mathiesen, S.W. Platou og P. Munk Plum. Ringbindet indeholder også arbejdspapirer fra Amtsrådsforeningen arealdatagruppe, København, april 1981 "EDB til arealdata" samt en kopi af sider fra Stads- og havneingeniøren nr. 5, 1982, "EDB i areal - og naturressourceplanlægning og administration" af mag.scient. Richard Thomsen, Amtsvandvæsenet, Århus amtskommune.

Datering

1971 - 1982