<< [Post 4 af 7] >> Direkte link til denne post

Museumsnummer: 155578

Organdonorkort

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Information om genstanden

Museumsnummer

155578

Sagsnummer


538 Aarhus Amtssygehus, diverse genstande især vedr. anæstesi

Emnegrupper


4130 Bloddonorer.
5032 Emballage til udlevering, etiketter o.l.
700 Livredning og førstehjælp
960 Transplantation og organdonation

Størrelse

5,5 x 6 cm.

Beskrivelse

De første organdonorkort, 1969.

3 stk. ens organdonorkort i kuvert. Klistermærke i 2 dele. Første del beregnet til at udfylde med CPR nr., dato og underskrift, hvorved man giver tilladelse til brug af sine organer ved død. 2 del er en vejledning, hvoraf det bl.a. fremgår, at den udfyldte del af kortet skal påklæbes sygesikringsbevis, ID kort eller anden legitimation.

Ifl. påskrift på kuvert finansieret for hele DK af Danmarks frivillige bloddonorkorps.

Datering

1969 -