<< [Post 16 af 16] Direkte link til denne post

Museumsnummer: 159166

Recept, malariamedicin, Artesunate, ALU-tabs

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Billeder
Billede af recorden.   Billede af recorden.  
Information om genstanden

Museumsnummer

159166

Generelle Oplysninger

Typisk 3. verdens sygdomstilfælde behandlet af to danske medicinstuderende i Tanzania. Det drejede sig om en halvandetårig dreng, som indlagdes med høj feber, træthed tegn til blodmangel på grund af malaria. Undersøgelser viste, at drengen havde malaria og lav blodprocent. Moren kunne ikke donere blod pga. HIV-infektion, hvorfor onklen blev tilkaldt og donerede blod. Drengen blev udskrevet efter to dage med malariamedicin.

Se også museums nr. 159164 og 159165 for andre genstande relateret til behandlingen.

Uddybende generelle oplysningerer skrevet af donatorer, to danske medicinsstuderende, som var frivillige på Nyakahanga D. D. Hospital, Karagwe District, Kagera Region,Tanzania i foråret 2015.

Halvandenårig tidligere rask dreng indlægges ledsaget af sin mor d. 15. marts 2015 med træthed, feber og mørkfarvet urin gennem fire dage.
Objektivt er drengen svær at vække, har gule sklerae, lyse konjuktivae, blege håndflader, feber 39,9 og let forstørret milt.
Indledende gives paracetamol 125 mg x 4 dagligt og der tages MRDT (Malaria Rapid Diagnostic Test) og Hgb. MRDT er positiv og Hgb 3,2 g/dL, og drengen får diagnosen svær anæmi sekundært til malaria.
Der laves recept på blodtransfusion 200 mL, inj. Artesunate 3 mL x 3 (0h, 12h og 24h) og efterfølgende tab. ALU 1 tab dagligt i 3 dage.
Patienten er ud af en søskendeflok på otte, hvoraf seks er i live (en søster døde ved fødslen og en anden søster døde to år gammel af dehydratio ifm. diarre), faren arbejder med landbrug, og moren går hjemme og passer børnene.
Da moren er HIV positiv, kan hun ikke donere blod. Familien har knappe økonomiske resourcer og har ikke råd til at betale for en portion blod til patienten.
Dagen efter indlæggelsen ankommer patientens onkel fra landsbyen med penge til mad. Onklen bliver testet og godkendt til at donere blod til blodbanken, hvorfor patienten nu kan blive transfunderet.
Den efterfølgende dag, dvs. to dage efter indlæggelsen, er patienten velbefindende og klar til udskrivelse på tab. ALU. Ved udskrivelsen lægges der op til opfølgende kontrol på hospitalets outpatient department efter en måned.

Sagsnummer


795 Behandling for malaria, Tanzania, Afrika

Emnegrupper


1430 Andre børnesygdomme.
2100 Infektionssygdommene

Størrelse

30 x 21 cm

Beskrivelse

A-4 ark med 4 fortrykte felter til receptudskrivning.
Der står: "Ministry of Health, No., Prescription form, Hospital, adress, age, sex, ward/clinic, Diagnosis, mv.".
Under feltet "items prescribed" er der i felt nr. to udfyldt Artesumante 3 ml-oh, 12 h and 24 h, ALU-od-3/1. I felt nr. 3 er der udfyldt navn på hospital mv., der er påført et nr. og oplyst, at patienten er 1,5 år gammel og af hankøn, diagnosen er malaria. Under dette felt "items prescribed" er der udfyldt Inj. Artesunate 3 ml, Oh, 12h and 24 h, ALU tabs od 3-1, underskrift og dato er påført. I felt nr. fire "items prescribed" er udfyldt inj. Artesunate 3 ml, oh 12 h, 24 h, Tab ALU
I

Datering

05032015 -