[Post 1 af 11] >> Direkte link til denne post

Museumsnummer: 76132

Plakat, organisation af direktionen for karantæne-anstalterne

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Billeder
Billede af recorden.   Billede af recorden.  
Information om genstanden

Museumsnummer

76132

Generelle Oplysninger

Denne pjece eller "Placat" omtaler en ny forordning, der bl.a. betyder, at

"Overbestyrelsen af og Overtilsynet med alt Quarantainevæsenet i Vort Rige og Vore Lande vedkommende for Fremtiden skal føres af en Direction, bestaaende af 3 medlemmer, af hvilke den første altid skal være en Søkyndig, der ved sit Ophold i Middelhavets Havne er bleven bekiendt med de der eksisterende Quarantaine-Indretninger. Vi have derhos allernaadigst udnævnt Kammerherre og Contra-Admiral Steen Andersen Bille (..)" osv.

Sagsnummer


117 Samlesag

Emnegrupper


2160 Kolera.
2170 Karantæne.
2930 Lovgivning, officielle bekendtgørelser.
6030 Officielle dokumenter
7090 Plakater

Størrelse

ca 20 x 20 cm

Beskrivelse

Plakat med forsideteksten:
“Placat angaaende en forandret Organisation af Direktionen for Quarantaine-Anstalterne. Kjøbenhavn, den 8de May 1816."
Herunder rigsvåben.
4 sider.

Producent / Instrumentmager / forfatter

Pjecen / plakaten er fra "Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Johan Frederik Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker." Pjecen er formuleret som en kongelig bekendtgørelse angående en forandret organisation af direktionen for karantæne-anstalterne. Kongen er "Frederik den Sjette, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg."

Datering

1816 -