<< [Post 16 af 83] >> Direkte link til denne post

Museumsnummer: 76134

Anvisning til forebyggelse mod smitte ved kolera-epidemi

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Billeder
Billede af recorden.  
Information om genstanden

Museumsnummer

76134

Sagsnummer


117 Samlesag

Emnegrupper


2160 Kolera.
1600 Sygdomsprofylakse
2910 Sundhedskollegiet.
6140 Småskrifter

Størrelse

4 sider

Beskrivelse

“Anvisning til Forebyggelse af Smitte ved indtræffende Cholera Epidemie.”. 4 sider lidt større end A4 format. Skrevet af "Det kongelige Sundheds-kollegium i Kjøbenhavn, d. 11te Junii 1831."
Uddrag af teksten:
"Man er saaledes i Stand til for en Deel at svække Smittens Indvirkning ved
1) at undgaae Ophold i indsluttet, fordærvet og fugtig Luft. (..)
2) at vogte sig for Forkjølelse, dels ved ikke at udsætte sig for pludselig Vexel af Varme og Kulde, deels ved en passende Klædedragt (..)
3) Reenlighed, såvel i Linned og Lagener, som ved Badning og Vadskning af Legemet (..)
4) daglig Bevægelse i fri Luft
5 Afholdenhed fra uafbrudt Sjælsanstrengelse, nedtrykkende Sindslidelser, især Ængstelse og Frygt, Nattevaagen, og Alt hvad der forresten svækker Legemet.
6) Mådehold i Spise og Drikke. Saavel Mangel på disse, som en alfor stor Mængde og slet Beskaffenhed, har i denne Henseende en skadelig Indflydelse. (..)"

Producent / Instrumentmager / forfatter

Det kongelige Sundheds-kollegium i Kjøbenhavn

Datering

1831 -