<< [Post 20 af 30] >> Direkte link til denne post

Museumsnummer: 157181

Bøger og papirer fra Bakkegården

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Information om genstanden

Museumsnummer

157181

Sagsnummer


543 Bakkegården Plejehjem, Kirkegårdsvej 53, Århus

Emnegrupper


2900 Sundhedsvæsenet
3000 Sygehuse og lignende institutioner
3030 Sygestuer og andet hospitalsinteriør.
1100 Gerontologi
1110 Geriatri
6130 Bøger
6290 Journaler
6220 Brugsvejledninger

Størrelse

Arkivkasse

Beskrivelse

Arkivkasse indeholdende bl.a.:
“Kostvejledning for alderdomshjem og hjem for kronisk syge. 1965 (udarb. af Statens vitaminlaboratoriums kostafd. og udsendt af Socialministeriet).
kristelige aviser (begge 1917), den ene håndskrift med blyant: frk. Blichfeldt, notesblok til læge (”Århus Kommunes Visitations- og Plejecenter “Bakkegården”, fortrykt vasketøjsprotokol, journal påskrevet “Prøve- til orientering for ny lægesekretær 13/4-89, Bilag 4 til ansøgning om optagelse på plejehjem (fra Århus Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning pleje og omsorgsafd.), pjecer:
“Århus Kommunes Geriatriske afdeling”,
“Velkommen som medarbejder ved Århus kommunes visitations- og plejecenter Bakkegården”,
“Velkommen som patient / beboer, Århus kommunes visitations- og plejecenter Bakkegården, Kirkegårdsvej 53, 8000 Århus C., Telefon (06) 12 26 99. Denne vejledning er tænkt som en hjælp og rettesnor under deres ophold på afd.____, ledet af afdelingssygeplejerske____ (..)”,
håndskrevet “Patienternes Jul” med hjerte og grangrene,
Transfusionsjournal fra Århus Kommunehospitals Blodbank,
Anmeldelse til Sundhedsstyrelsen (af et sygdomstilfælde i henhold til lov nr. 114 af 21. marts om foranstaltning mod smitsomme sygdomme § 26,
Tandlægetilsyn,
Færdighedsskema ang. praktiske færdigheder (Gang, Påklædning, Spisning, Personl. toilette, Afføring, Vandladning, Samlet pointtal og modsatte side: Specielle funktioner, Psyke, Syn, Hørelse, kommunikation og Bemærkninger),
Bog: “Hjemmenes barnepleje, sundhedspleje, sygepleje” udgivet af Dansk Røde Kors, 1951,
Program for Første Nordiske Gerontologiske kongres, Århus Scanticon 1973.