<< [Post 24 af 30] >> Direkte link til denne post

Museumsnummer: 157049

Donorprotokol med donorunderskrifter (Århus Amtssygehus)

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Billeder
Billede af recorden.   Billede af recorden.   Billede af recorden.  
Information om genstanden

Museumsnummer

157049

Sagsnummer


551 Genstande indsamlet i forbindelse med udst. Blod på Steno Museet 7.maj - 23. dec. 2009

Emnegrupper


4130 Bloddonorer.
6030 Officielle dokumenter
6040 Protokoller og journaler
6290 Journaler
4100 Blodtransfusion

Størrelse

L: 22,5 cm, b: 19 cm., t: 3 cm.

Beskrivelse

På bogens omslag står “Underskrifter”.
Protokollen indeholder en tekst, som alle bloddonorer skulle underskrive, inden de lod sig tappe.
Herefter følger nummerede, daterede donorunderskrifter (navn og adresse). Teksten, som Sundhedsstyrelsen indførte i 1947, lyder:
“Underskrevne, frivillige bloddonor (navn og adresse) erklærer herved, at jeg ikke, så vidt mig bekendt, lider af eller har lidt af syfilis, gulsot eller malaria, samt at jeg føler mig fuldstændig rask”.
Syfilis, gulsot (pga. virusbetinget leverbetændelse) og malaria kan overføres med donorblodet og smitte recipienten (patienten).
Underskriftteksten er gennem årene blevet udbygget betydeligt med mange supplerende spørgsmål og foreligger i dag som et to-sidet A4 spørgeskema, som alle donorer skal underskrive umiddelbart før tapningen.


Datering

1949 - 1954