<< [Post 11 af 11] Direkte link til denne post

Museumsnummer: 254588

Passageinstrument, Bamberg

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Information om genstanden

Museumsnummer

254588

Generelle Oplysninger

Større instrument til måling af enten stjernepositioner i forhold til syd / nord eller bestemmelse af klokkkeslet.

Sagsnummer


466 Kort og Matrikelstyrelsen, donation af historiske instrumenter. Anden del

Emnegrupper


12210 Passageinstrumenter

Størrelse

89 x 72 x 37 cm.

Beskrivelse

PASSAGEINSTRUMENT
Anvendelse: Bestemmelse af astronomisk bredde og længde.
Breddebestemmelse: Horrebow-Talcott's metode (fra Ole Rømer).
Måling af (vinkel)højdeforskellen mellem
en stjerne i syd og en i nord.
Længdebestemmelse: Tiden for stjerners passage gennem meridianen
(planen der indeholder retningen til nord)
sammenholdt med Greenwich tid.
Fabrikat: Carl Bamberg, Friedenau.
Princip: En sigtekikkert på en vandret omdrejningsakse
opstillet på et ikke-drejeligt underlag
(fra Ole Rømer ca. 1690).
Anskaffet: 1893 af GS (Generalstabens topografiske afdeling)
/ GM (Den danske Gradmåling).
Kikkert: Forstørring 110 X, brændvidde 94 cm.
Nøjagtighed: Breddebestemmelse 0.03 buesekund (ca. l m),
længdebestemmelse 0.06 buesekund (ca. l m).
Vigtige anvendelser: Breddebestemmelser i Danmark 1893-1910 ved GS/GM
Tidsbestemmelser ved tyngdemåling (penduler)
1893-1910.
Placering af Grønland 1927, ved GM.
Baltiske astronomiske længdebestemmelser 1929,
ved GI (Geodætisk Institut).
Astronomiske længdebestemmelser i Danmark
1934-1936, ved GI.
Udfasning:1947 (mindre version sidst benyttet i 1949).

Instrumentet blev overflyttet i ufuldstændig stand og i flere dele.
Samlet på Steno Museet

Producent / Instrumentmager / forfatter

Bamberg, Friedenau

Datering

1895 - 1910