[Post 1 af 1] Direkte link til denne post

Museumsnummer: 156260

Aræometre, flydevægte

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Information om genstanden

Museumsnummer

156260

Emnegrupper


5022 Arbejdsredskaber (receptur laboratorium)
14250 Instrumenter til måling af massefylde

Størrelse

1: 30x2 cm dia, 2: 30x2 cm dia, 3: 30x2 cm dia

Beskrivelse

1: flydevægt til bestemmelse af vægtfylde 0,700 - 1,000 ved 12 1/2 grader Rr
2: do 1,000 - 1,400 do
3: do 1,400 - 2,000 do