[Post 1 af 1] Direkte link til denne post

Museumsnummer: 252451

Apparat til bukning af molekylemodeller

Genstanden er i magasin

Tilføj en kommentar   

Information om genstanden

Museumsnummer

252451

Emnegrupper


8100 Modeller
19000 Kemi
19500 Biokemi

Størrelse

L:63 x B:12 x H:7 cm (kassen)

Beskrivelse

I blå papkasse. Kraftig metalbasis (17,5 x 5 cm) kan skrues fast til stativ el.lign. og påmonteres to metalblokke, en fast og en bevægelig i længderetningen. Central cylinder, hvori metaltråd (stål el. aluminium, Ø 3.2 mm) monteres, har gradskala og kan rotere frit 360o . Tråden fastholdes vha. 2 spændeskruer, en i hver blok. Minimumsafstanden mellem de to blokke kan indstilles vha. en mikrometerskrue i den bagerste blok. Bagud begrænses blokkenes bevægelse af to aftagelige metalstykker (i bunden). Forrest på cylinderen et håndtag med gradskala til at bukke tråden mellem 0 og 140o. Desuden løse metaltråde og 2 eksempler på bukkede tråde. Den ene er sandsynligvis bukket i facon efter et protein. Derudover vedlagt et röntgen- diffraktionsbillede, dateret 15.11.1978, som er det, der danner basis for rekonstruktionen af molekylets 3-dimensionale struktur. Betjening: Tråden monteres i cylinderen. Vha. den store gradskala kan bindingens orientering i forhold til de øvrige bindinger indstilles. Tråden bøjes i den ønskede (bindings-) vinkel. Med den midterste spændeskrue spændt og den bagerste løsnet føres den bagerste metalblok bagud, skruen spændes og den midterste løsnes. Tråden kan nu føres frem til næste bukning. Mikrometerskruen samt de to løse metalstykker i bunden bestemmer bindingsafstanden.

Model / Type

Supper

Datering

1965 - 1980