Liste (Emnegruppenavn)
Vis hierarkisk liste

11110 · Abacus
920 · Abdominal kirurgi
18150 · Acceleratorer til kernefysik
18240 · Acceleratorer til partikelfysik
14520 · Aerodynamik
17250 · Afbrydere
15045 · Afkøling
2135 · AIDS
17500 · Aktive elektroniske komponenter
14360 · Akustiske apparater
1530 · Allergiske sygdomme, astma.
800 · Almen kirurgiske emner
600 · Almen praksis
11200 · Analoge regnemaskiner
19400 · Analytisk kemi
2700 · Anatomi
490 · Andet der vedrører folkemedicin
4690 · Andet der vedrører laboratorieudstyr
1990 · Andet der vedrører oftalmologi
4780 · Andet der vedrører røntgen, radium- og lysterapi
1090 · Andet der vedrører urologi
12500 · Andre astronomiske observationsmetoder
1430 · Andre børnesygdomme.
990 · Andre kirurgiske specialer (excl. urologi).
4590 · Andre laboratorieundersøgelser.
10300 · Andre videnskabelige institutioner
16500 · Andre virkninger af lys
13730 · Anemometer
810 · Antiseptik.
1300 · Anæstesi og narkose
1330 · Anæstesiapparater
1331 · Anæstesiapparater, sugeudstyr
5000 · Apotek
5050 · Apoteksinventar og skilte
4110 · Apparatur til blodtransfusion.
6200 · Apparatur-arkivalier
5022 · Arbejdsredskaber (receptur laboratorium)
6000 · Arkivalier, generelt
12230 · Armillarsfærer
4030 · Aspiration, drænage og udskyldning.
12150 · Astrolabier
12090 · Astrologi
10510 · Astronomer
12000 · Astronomi, generelt
12400 · Astronomisk kikkert og tilbehør
12300 · Astronomisk tidsmåling
12410 · Astronomiske kikkerter
12100 · Astronomiske kort og modeller
13770 · Atmosfærisk elektricitet
13780 · Atmosfærisk optik
18000 · Atomfysik
18040 · Atommodeller
915 · Bandager
13710 · Barometre
13120 · Basismåling
19710 · Batterier og elementer
4715 · Billeddiagnostik m.m.
7050 · Billeder (ikke fotos)
19500 · Biokemi
4130 · Bloddonorer.
420 · Blodigler.
1550 · Blodsygdomme.
4100 · Blodtransfusion
4120 · Blodtyper.
1030 · Blærekatetre.
1050 · Blærepunktur.
6010 · Breve
1910 · Briller.
6220 · Brugsvejledninger
840 · Brændejern.
3340 · Bækkener.
6130 · Bøger
14350 · Bølger
17940 · Båndoptagere
16370 · Camera lucida
1510 · Cardiologi.
2550 · Cavum oris og Farynx sygdomme.
4300 · Cellebiologi
2330 · Celleundersøgelse
19820 · chromotografi
2530 · Collums sygdomme.
11320 · Computere
11300 · Computere og tilbehør
11390 · Computerkomponenter
11330 · Computersystemer
11380 · Computertilbehør
1420 · Congenitte og arvelige sygdomme. Arvelighed
1040 · Cystoskopi.
6020 · Dagbøger
3210 · Danske ikke-læger.
3110 · Danske læger.
2200 · Dermato-venerologi
2210 · Dermatologi
18210 · Detektorer til partikelfysik
16120 · Diffraktion
11100 · Digitale regnemaskiner
4530 · Diverse bakterier, vira og parasitter
16130 · Dobbeltbrydning
7000 · Dokumentation
5070 · Droger og lægemidler
14150 · Dynamiske apparater
17440 · Dynamoer
17450 · El-motorer
17120 · Elektricermaskine
17000 · Elektricitet og magnetisme, generelt
550 · Elektriske hjælpeapparater
17200 · Elektriske kredsløb
17300 · Elektriske måleapparater
510 · Elektriske stimulationsapparater
19720 · elektrode
19700 · Elektrokemi
19750 · Elektrolyse
17400 · Elektromagnetisme
500 · Elektromedicinske apparater
11140 · Elektromekaniske digitale regnemaskiner
410 · Elektromotorisk og magnetisk behandling.
11250 · Elektroniske analoge regnemaskiner
11150 · Elektroniske digitale regnemaskiner
12340 · Elektroniske ure
18050 · Elektronmikroskopi
17510 · Elektronrør
17100 · Elektrostatik
17110 · Elektrostatiske måleinstrumenter
5032 · Emballage til udlevering, etiketter o.l.
1580 · Endocrine sygdomme.
17650 · Ensrettere
5080 · Farmakologi
5024 · Farmakopeer o.l.
16170 · Farver
1250 · Fertilitet
17840 · Fjernsyn
4610 · Flasker, kolber, reagensglas o.l.
16160 · Flourescens og fosforescens
400 · Folkemedicin og overtro
17910 · Fonograf
110 · Forhistorisk tid.
16510 · Fotoelektrisk effekt
7010 · Fotografier
12431 · Fotografiske hjælpeinstrumenter
12430 · Fotografiske instrumenter
13210 · Fotogrammetri
16520 · Fotometri
12440 · Fotometriske instrumenter
16310 · Fotoudstyr
15030 · Friktion
18170 · Fusion og fission
10520 · Fysikere
2800 · Fysiologi
4900 · Fysioterapi
19300 · Fysisk kemi
14500 · Gasser
750 · Genstande vedrørende krig
4310 · Genteknologi
13100 · Geodæsi
13500 · Geofysik
13510 · Geomagnetisme
1110 · Geriatri
1100 · Gerontologi
12120 · Glober
17820 · Gnist telegrafi
17920 · Grammofoner
13520 · Gravitationsmåling
19140 · Grundstoffer
210 · Grækenland og Rom.
240 · Grønland og Færøerne
1210 · Gynækologi
1200 · Gynækologi og obstetrik
12224 · Heliometer
13134 · Heliotrop
18190 · Helsefysik
120 · Historisk tid.
5060 · Homoeopati.
14620 · Hydrodynamik
14610 · Hydrostatik
1650 · Hygiejniske artikler
13720 · Hygrometre
17215 · Højspænding
2515 · Høreapparater
10000 · IKKE MUSEUMSGENSTANDE. Rekvisitter m.m.
3200 · Ikke-læger indenfor sygdomsbekæmpelse
17410 · Induktionsapparater
2100 · Infektionssygdommene
4020 · Infusion.
4000 · Injektion, infusion, aspiration og drænage
4010 · Injektionssprøjter og -væsker
14220 · Instrumenter til arealmåling
14210 · Instrumenter til længdemåling
14240 · Instrumenter til massemåling
14280 · Instrumenter til måling af acceleration
17340 · Instrumenter til måling af elektrisk energi
17390 · Instrumenter til måling af frekvens
14270 · Instrumenter til måling af hastighed
14290 · Instrumenter til måling af kraft
14250 · Instrumenter til måling af massefylde
17330 · Instrumenter til måling af modstand
17310 · Instrumenter til måling af spændingsforskel
17320 · Instrumenter til måling af strømstyrke
14260 · Instrumenter til måling af tid
14291 · Instrumenter til trykmåling
13130 · Instrumenter til vinkelmåling
14230 · Instrumenter til volumenmåling
17530 · Integrerede kredse
16140 · Interferens
16223 · Interferometer
1500 · Intern medicin
7080 · Interviews
3370 · Irrigatorer.
12222 · Jakobsstav
1230 · Jordemødre
6290 · Journaler
12390 · Kalendere
15020 · Kalorimetri
2170 · Karantæne.
13200 · Kartografi
6230 · Kataloger
19000 · Kemi
19250 · Kemikalier (organisk kemi)
19150 · Kemikalier (uorganisk kemi)
10530 · Kemikere
19800 · Kemisk spektroskopi
18100 · Kernefysik
16330 · Kikkert
14160 · Kinematiske apparater
14510 · Kinetisk teori
900 · Kirurgiske specialer (excl. urologi)
200 · Klassisk og orientalsk lægekunst
4500 · Klinisk kemi og infektionspatologi
480 · Kloge folk.
4320 · Kloning
2160 · Kolera.
17800 · Kommunikation
13515 · Kompas og inklinationsnål
17630 · Kondensatorer
4740 · Kontrolpulte.
13220 · Koordinatograf
8200 · Kopier
2115 · Kopper
440 · Kopsætning.
12040 · Kosmologi
830 · Krigs-kirurgi.
12212 · Kvadranter
3040 · Køkkenudstyr, porcelæn m. m.
4600 · Laboratorieudstyr
13110 · Landmåling
2540 · Laryngologi
450 · Lavement.
1540 · Led- og bindevævs-sygdomme.
17150 · Leidnerflasker og kondensatorer
2110 · Lepra.
11410 · Lertavler
18010 · Liniespektroskopi
16250 · Linser og linsesystemer
6100 · Litteratur
700 · Livredning og førstehjælp
11420 · Logaritmetabeller
1310 · Lokalanæstesi.
2930 · Lovgivning, officielle bekendtgørelser.
16340 · Lup og mikroskoper
14355 · Lyd og lydbølger
7040 · Lysbilleder
16290 · Lysets hastighed
16220 · Lyskilder
16255 · Lysledere
4770 · Lysterapi.
3130 · Lægeforeninger o.l.
3100 · Læger
300 · Lægeskoler, universiteter og lign.
6160 · Lærebøger
17010 · Magneter, magnetfelter
6210 · Manualer
14190 · Maskiner og maskinelementer
10540 · Matematikere
11400 · Matematiske tabeller
460 · Medicamentel behandling
1350 · Medicin vedrørende anæstesi
3310 · Medicinglas og -skeer.
1560 · Medicinsk gastro-enterologi.
14100 · Mekanik, generelt
11220 · Mekaniske analoge regnemaskiner
11130 · Mekaniske digitale regnemaskiner
14200 · Mekaniske måleinstrumenter
14300 · Mekaniske svingninger og bølger
12330 · Mekaniske ure
12215 · Meridiankredse
19900 · Metallurgi
13700 · Meteorologi
111 · Middelalder og renaissance.
17935 · Mikrofoner
2340 · Mikroorganismer
2310 · Mikroskoper.
2300 · Mikroskopi
2320 · Mikroskopiske præparater.
16225 · Model af strålegang
8100 · Modeller
17610 · Modstande
1345 · Monitorer, skrivere m.m.
9100 · Møbler
4620 · Måleglas, buretter, pipetter o.l.
11120 · Napierstave
1320 · Narkose.
10110 · Naturvidenskab i folkeskolen, mellemskolen
10120 · Naturvidenskab i gymnasiet
10130 · Naturvidenskab og sundhedsvidenskab på universiteter og højere læreanstalter
10200 · Naturvidenskabelige institutioner
10500 · Naturvidenskabsfolk
13300 · Navigation
13320 · Navigationsinstrumenter
7020 · Negativer
2000 · Neoplacier
940 · Neurokirurgi, trepanation.
1590 · Neuromedicin.
13115 · Nivellering
2710 · Normal anatomi.
6070 · Notesbøger
1570 · Nyresygdomme.
12020 · Observatorier
1220 · Obstetrik.
6030 · Officielle dokumenter
1900 · Oftalmologi
17260 · Omskiftere
820 · Operationsstueinventar.
1341 · Ophængningsudstyr
17900 · Optagelse af kommunikation
17930 · Optagelse på tråd
16210 · Optisk bænk
16300 · Optiske apparater
16260 · Optiske filtre
16200 · Optiske forsøgsinstrumenter
16100 · Optiske fænomener
15040 · Opvarmning
2940 · Organisationer o.l.
19200 · Organisk kemi
220 · Orienten.
910 · Ortopædkirurgi, amputation.
17380 · Oscillografer, oscilloskoper
2500 · Oto-rhino-laryngologi
2510 · Otologi
1340 · Overvågningsudstyr
11415 · Papyrus m.v.
18200 · Partikelfysik
12210 · Passageinstrumenter
17600 · Passive elektroniske komponenter
3395 · Patientbeklædning, sengetøj, o.l.
2720 · Patologisk anatomi
14310 · Penduler
16380 · Periskop
3390 · Personalebeklædning
2120 · Pest.
7090 · Plakater
12130 · Planetmaskiner
950 · Plastikkirurgi
16150 · Polarisation
2150 · Polio.
12200 · Positionsastronomi
17620 · Potentiometre
100 · Primitiv lægekunst
16240 · Prismer
11385 · Programmer
11310 · Programmerbare regnemaskiner
16320 · Projektionsapparater
916 · Proteser
6040 · Protokoller og journaler
1240 · Prævention
1700 · Psykiatri
14630 · Pumper
1400 · Pædiatri
17830 · Radio
18180 · Radioaktive præparater
12510 · Radioastronomi
4760 · Radium terapi.
6150 · rapporter
5030 · Recepter og kuverter.
16110 · Reflektion
11210 · Regnestok
8000 · Rekonstruktioner
470 · Religion og magi.
17270 · Relæer
1520 · Respirationsvejssygdomme.
1335 · Respiratorer og genoplivningsudstyr
2520 · Rhinologi.
17240 · Ringeapparater
1850 · Rodbehandling
4705 · Røntgen
4700 · Røntgen. Radium- og lysterapi
4710 · Røntgendiagnostikrør.
4750 · Røntgenstativer.
4720 · Røntgenterapirør.
5014 · Saftkander og krukker af porcelæn o.l.
12520 · Satellitastronomi
13550 · Seismologi
12220 · Sekstanter
1440 · Skolelægeordningen.
10010 · Skoletjeneste
11010 · Skrivemaskiner
6140 · Småskrifter
12310 · Solure
16230 · Spejle
19810 · Spektrofotometri
12450 · Spektrometriske instrumenter
16180 · Spektroskopi
17640 · Spoler
3330 · Spytteflasker og -krus.
1410 · Spædbarnsernæring.
5012 · Standbeholdere af blik, tin eller glas.
14110 · Statik
14140 · Stativer
1020 · Sten-kirurgi.
1060 · Stenfangst og -knusning.
16390 · Stereoskop
12110 · Stjernekort
16222 · Stroboskop
17210 · Strømforsyninger
4765 · Strålingsbeskyttelse.
2910 · Sundhedskollegiet.
2950 · Sundhedsoplysning - herunder ernæring
2920 · Sundhedsstyrelsen, embedslæger.
2900 · Sundhedsvæsenet
2130 · Syfilis og gonorrhoe.
1600 · Sygdomsprofylakse
3020 · Sygehusadministration.
3000 · Sygehuse og lignende institutioner
3010 · Sygehushistorie.
3300 · Sygepleje
5040 · Sygeplejeartikler.
3030 · Sygestuer og andet hospitalsinteriør.
6110 · Særtryk
13310 · Søkort
905 · Sårbehandling
6190 · Tabeller
1835 · Tandfyldningsmateriale
1840 · Tandhygiejne og profylakse
1870 · Tandkirurgi
1860 · Tandkødssygdomme
1810 · Tandlæger
1800 · Tandlæger og tandteknik
1880 · Tandretning
1830 · Tandsygdomme
1820 · Tandteknik.
11000 · Tegne-og skriveinstrumenter
6280 · Tegninger (tekniske)
17860 · Telefon
17810 · Telegraf
15010 · Temperaturmåling
13132 · Teodolitter
12030 · Teoretisk astronomi
17050 · Termoelektricitet
3320 · Termometre
930 · Thorax-kirurgi.
12350 · Tidskontrolinstrumenter
6120 · Tidsskrifter
11190 · Tilbehør til digitale regnemaskiner
14370 · Tonegeneratorer
17420 · Transformatorer
17520 · Transistorer
960 · Transplantation og organdonation
13125 · Triangulering
5010 · Træbøsser (buddiker).
2140 · Tuberkulose, Lupus
18120 · Tællere og detektorer, kernefysik
18110 · Tågekammer
3220 · Udenlandske ikke-læger.
3120 · Udenlandske læger.
18020 · Udladninger i luft
12228 · Udmåling af fotografier
4730 · Uklassificeret røntgenrør.
4520 · Undersøgelse af blodet
4510 · Undersøgelse af urinen.
10100 · Undervisning i naturvidenskab
3600 · Undervisningsmateriale
1315 · Universel smertebehandling
19100 · Uorganisk kemi
3350 · Uringlas og -kolber
1000 · Urologi
1010 · Uroskopi.
1610 · Vaccination.
14580 · Vakuum
12320 · Vandure
9000 · Varia
15000 · Varme
15090 · Varmekraftmaskiner
15060 · Varmeledning
15050 · Varmestrømning
15070 · Varmestråling
15080 · Varmeudvidelse
3360 · Vaskeremedier og kapsler.
2220 · Venerologi.
9500 · Veterinærmedicin
17950 · Videobåndoptagere
5020 · Vægte og lodder.
14680 · Væskeoverflader
14600 · Væskers mekanik
9600 · Zoologi og botanik
12140 · Ækvatorier
1930 · Øjenoperationer
1940 · Øjenproteser
1920 · Øjenundersøgelser.
430 · Åreladning.