Liste (Emnegruppenavn) (hierarkisk liste)
Vis ikke hierarkisk liste

100 · Primitiv lægekunst
200 · Klassisk og orientalsk lægekunst
300 · Lægeskoler, universiteter og lign.
400 · Folkemedicin og overtro
500 · Elektromedicinske apparater
600 · Almen praksis
700 · Livredning og førstehjælp
800 · Almen kirurgiske emner
900 · Kirurgiske specialer (excl. urologi)
1000 · Urologi
1100 · Gerontologi
1200 · Gynækologi og obstetrik
1300 · Anæstesi og narkose
1400 · Pædiatri
1500 · Intern medicin
1600 · Sygdomsprofylakse
1700 · Psykiatri
1800 · Tandlæger og tandteknik
1900 · Oftalmologi
2000 · Neoplacier
2100 · Infektionssygdommene
2200 · Dermato-venerologi
2300 · Mikroskopi
2500 · Oto-rhino-laryngologi
2700 · Anatomi
2800 · Fysiologi
2900 · Sundhedsvæsenet
3000 · Sygehuse og lignende institutioner
3100 · Læger
3200 · Ikke-læger indenfor sygdomsbekæmpelse
3300 · Sygepleje
3600 · Undervisningsmateriale
4000 · Injektion, infusion, aspiration og drænage
4100 · Blodtransfusion
4300 · Cellebiologi
4500 · Klinisk kemi og infektionspatologi
4600 · Laboratorieudstyr
4700 · Røntgen. Radium- og lysterapi
4900 · Fysioterapi
5000 · Apotek
6000 · Arkivalier, generelt
6100 · Litteratur
6200 · Apparatur-arkivalier
7000 · Dokumentation
8000 · Rekonstruktioner
8100 · Modeller
8200 · Kopier
9000 · Varia
9100 · Møbler
9500 · Veterinærmedicin
9600 · Zoologi og botanik
10000 · IKKE MUSEUMSGENSTANDE. Rekvisitter m.m.
10100 · Undervisning i naturvidenskab
10200 · Naturvidenskabelige institutioner
10300 · Andre videnskabelige institutioner
10500 · Naturvidenskabsfolk
11000 · Tegne-og skriveinstrumenter
11100 · Digitale regnemaskiner
11200 · Analoge regnemaskiner
11300 · Computere og tilbehør
11400 · Matematiske tabeller
12000 · Astronomi, generelt
12100 · Astronomiske kort og modeller
12200 · Positionsastronomi
12300 · Astronomisk tidsmåling
12400 · Astronomisk kikkert og tilbehør
12500 · Andre astronomiske observationsmetoder
13100 · Geodæsi
13200 · Kartografi
13300 · Navigation
13500 · Geofysik
13700 · Meteorologi
14100 · Mekanik, generelt
14200 · Mekaniske måleinstrumenter
14300 · Mekaniske svingninger og bølger
14500 · Gasser
14600 · Væskers mekanik
15000 · Varme
16100 · Optiske fænomener
16200 · Optiske forsøgsinstrumenter
16300 · Optiske apparater
16500 · Andre virkninger af lys
17000 · Elektricitet og magnetisme, generelt
17100 · Elektrostatik
17200 · Elektriske kredsløb
17300 · Elektriske måleapparater
17400 · Elektromagnetisme
17500 · Aktive elektroniske komponenter
17600 · Passive elektroniske komponenter
17800 · Kommunikation
17900 · Optagelse af kommunikation
18000 · Atomfysik
18100 · Kernefysik
18200 · Partikelfysik
19000 · Kemi
19100 · Uorganisk kemi
19200 · Organisk kemi
19300 · Fysisk kemi
19400 · Analytisk kemi
19500 · Biokemi
19700 · Elektrokemi
19800 · Kemisk spektroskopi
19900 · Metallurgi