Liste (Sagsnummer) (alternativ sortering)
Brug ikke alternativ sortering

21 · Morten Thuesen, diverse genstande
22 · Fysiksamling fra Hobrovejens Skole, Randers, Orla Albek
23 · Amtssygehuset i Hammel, diverse udstyr
34 · Matematisk Institut, Ny Munkegade, Bygning 530-540. Aarhus Universitet
35 · Genetisk Institut, Ny Munkegade, Bygning 550, Aarhus Universitet
36 · Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet
37 · Tomt nummer. Tidligere nummerserie nr.
38 · Apple II computer med tilbehør
39 · Manualer til Apple II computer system
40 · HP 85B computer med magnetbånd
41 · Indlån fra Sæby Museum
42 · Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet, Radio Shack computer
43 · Steno Museet, tandklinik ca. 1910-1920, Århus
44 · IME regneenhed og tastatur
45 · Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet, Brother printer med tilbehør
46 · HP 65 lommeregner med tilbehør
47 · Wang regnemaskinesystem 380
48 · Wang regnemaskinesystem m. tilbeh.
49 · Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Norsk Data PC system
50 · HP 33 E manualer og vejledninger
51 · Manualer til HP-25 lommeregner
52 · Wang system arkivalier
53 · HP 65 lommeregner arkivalier
54 · tomt nummer, tidligere nr. serie nr.
55 · Røntgenrør, m.m. indgået i forbindelse med udstilling
56 · Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet, manualer til Microline printer
57 · Carlsbergfondets Biologiske Institut, manualer til Friden system
58 · Carlsbergfondets Biologiske Institut, arkivaler til Hamann Automat S
59 · Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, TI 59 lommeregner med tilbehør
60 · Wang system 380 arkivalier
61 · Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet, Commodore computer med manualer
62 · Manualer m.m. til HP-85B computer
63 · Klassesæt af regnestokke m. tilbehør
64 · Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet, EAI 580 analog regnem. m. manualer og arkivalier
68 · Brillekasse-kuffert
69 · Radio med hovedtelefon
70 · HP 35 lommeregner med adapter
71 · “SUN” regnestok med løber
72 · Nestler regnestok med tilbehør
73 · Marselisborg Hospital, diverse effekter
74 · HP 34 C lommeregner med adapter
75 · Aristo, regnestok med løber
76 · HP 67 lommeregner med tilbehør
77 · HP 2 lommeregner med adapter
78 · HP 33 E lommeregner med adapter 1
79 · HP 33 E lommeregner med adapter 2
80 · Horsens Statsskole, fonograf med valser
82 · Radio “Victoria” med hovedtelefon
83 · HP 33 E lommeregner med adapter 3
84 · Olivetti Programma 101 med rullebord og arkivalier
85 · ABC 80 computersystemet
86 · Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet, matrixprinter med manual
88 · Radio med tragthøjtaler
89 · Målebord med sigtelineal
90 · Øjenprotesesamling
91 · Pestmand
92 · Diverse effekter fra øjenlægeklinik, København indtil 1989
93 · Observatoriet på Østervold, Københhavns Universitet, refraktor
94 · Øjenmagnet
95 · Lattergasapparat
96 · Finsen-Lomholt-lampe
97 · Servatorsprøjte med brugsanvisning
98 · Røntgenfilmkasse
100 · Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, opstilling til Kjeldahl-analyse
101 · Coulombs apparat til måling af elektrisk tiltrækning
102 · Coulombs torsionsvægt
103 · Gnisttelegraf efter Righi
104 · Kolding Løve Apotek, diverse medicin, emballage m.m.
105 · Tomt nummer (gl. nummersereinummer)
106 · Utensilier fra Sct. Pouls Apotek, Århus
107 · Napierstave med brugsvejledning
108 · Compucorp med adapter
109 · GIER-system
110 · Genstande fra privat donator i Aabenraa
111 · Lægeinstrumentkasse
112 · Lægetaske fra Hvidbjerg, Thy
113 · Injektionssprøjte med etui
114 · Hewlett-Packard bordcomputer fra 1970, Th. Langs Gymnasium, Silkeborg
115 · Jordemodertaske med indhold
116 · Fødselsanstalten i Jylland, div. effekter indsamlet før 1983
117 · Samlesag
118 · Lægeinstrumenter fra Dr. Oluf Albecks samling
119 · Hjemmerespirator
120 · Århus Kommunehospital, Anæstesiologisk Afdeling
121 · Piccolo mikrodatamatsystem
122 · Regnestokke til beregning af varmluftanlæg
123 · Lægepraksis, Park Alle, Århus (1931-1964)
124 · Radiopapierchromatograph
125 · Lægepraksis Assens og Odense 1896-1944
126 · Thornton-Pickard kamera
127 · Stereoskopkamera
128 · Århus Kommunehospital, Patologisk Institut
129 · Spektrofotometer, model DU
130 · Tomt nummer (gl. nummerserienummer)
131 · Veifa røntgenapparat
132 · Laserapparat
133 · Ultramikrotom, Amdi Amdisen
134 · Radioaktivitetsmåler, Amdi Amdisen
135 · tomt nummer
136 · tomt nummer
137 · tomt nummer (gl. nummerserienummer)
138 · Leitz Aristophot søjlekamera
139 · EEL-fotometer
140 · Kredspolarimeter 0.05O
141 · Zeiss kredspolarimeter
142 · Spangsbjerg Sanatorium ved Esbjerg
143 · Belysningsmåleudstyr
144 · Okularer mm. Østervolds Observatorium + Landbohøjskolen
145 · Commodore lommeregner med adapter
146 · Ortopædisk korset fra 1950'erne
147 · Finsensgades Skole div. udstyr herunder krystalmodtager m. tilbehør
148 · Operationsrectoskop
149 · Basissæt: Teodolit, diopter og stativhoveder
150 · K24 flyfotokamera
151 · Købstadsmuseet Den Gamle By i Århus, standkrukker, “1948, Nordby, Fanø”
152 · Købstadsmuseet Den Gamle By i Århus, inventar i apoteksofficin.
153 · Olaf Pedersens samling
154 · Aarhus Løve Apotek. Homøopatisk apotek
155 · Alhidade med kikkert og tilbehør
156 · Tomt nummer. Tidligere nummerserie nr.
157 · Søgravimeter
158 · Tyngdemålingsapparat
159 · Aerokartograf
160 · Afstandsmåler nr. 2
161 · Afstandsmåler nr. 1
162 · Basissæt nr. 25
163 · Taske fra sundhedsplejerske Sterna Gilbe og andre genstande
164 · Teletop
165 · Mikrotomograf med knive
166 · Watanabe
167 · Teslaapparat med brugsvejledning
168 · Jordemodertaske fra Vonge
169 · Fysikapparatur og mobiltelefon
170 · Fotometer med tilbehør
171 · Elektrostatisk apparatur
172 · Spektrofotometer, M4, Q III
173 · EKG-telemetriapparat
174 · Passageinstrument, Bamberg, med tilbehør
175 · Lægepraksis, Århus fra omkring 1960, Erik Berg
176 · Horsens Statsskole, bølgeapparat
177 · Fotoapparat med plader
178 · Afstemning af svingningskredse (Weitzmann). Sag nr. 380
179 · Afstemning af svingningskredse (Struers). Sag nr. 380
180 · IBM PS/2
181 · IBM PC
182 · Gambyt I
183 · Århus Kommunehospital, Onkologisk Afdeling, diverse udstyr
184 · Küntschersøm
185 · Mathias Jensen Agerleys lægepraksis, praksis fra 1911-1978 i Augustenborg, Als
186 · Sigmoideoskop med kamera
187 · Texas Instruments TI-59
188 · Trafikbånd, div. materiale
189 · Feltlægetaske med indhold
190 · Klassesæt, mikroskoper til forsøg
191 · Hans Buhl, cand. scient. i fysik og musik, videnskabshistorisk museumsinspektør, Steno Museet
192 · Vejlefjord Sanatorium. Arkivalier vedrørende overlæge Saugman
193 · Tomt nummer (gl. nummerserienummer)
194 · Dyrlæge i Gadbjerg, diverse genstande
195 · Vickers Hyperbar kammer
196 · Observatoriet på Østervold, meridiankreds, Pistor og Martins
197 · Kolding Sygehus, "Historisk Samling" og beredskabshospital
198 · Genstande fra H.C. Ørsted Instituttet i København
199 · Tandlægeklinik Thisted
200 · Kiropraktorklinik i Skagen
201 · Praktiserende læge i Nørresundby
202 · Sundhedsplejerske Sterna Gilbe, Århus, materiale fra omkring 1960 til 1990
203 · Horsens Statsskole, katodestråleoscillograf
204 · Glimoscillograf
205 · Luftpumper med tilbehør. Sag nr. 380
206 · Finsensgades Skole, elektricermaskine med tilbehør II
207 · Projektionsgalvanometer med udstyr
208 · Tæller med udstyr
209 · Doctors chest
210 · Luftpumpe
211 · Optisk bænk med apparatur, Sag nr. 380
212 · Horsens Statsskole, rotationsapparat
213 · Decimaltæller
214 · Lægepraksis i Troense, Tåsinge (1924-1967)
215 · Haldats apparat
216 · Haldats apparat 2
217 · Horsens Statsskole, demonstrationsmåleinstrumenter
218 · Diverse effekter doneret af læge, medicinhistoriker og museumsinspektør Laurits Lauridsen (15.1.1927 - 11.9.1998)
219 · Tomt nummer (gl. nummerserienummer)
220 · Aarhus Løve Apotek, damplaboratorium
221 · Vejgaard Apotek, Aalborg, laboratorieudstyr m.m.
222 · Aarhus Løve Apotek, diverse
223 · Diverse utensilier og artikler fra Galten Apotek
224 · tomt nummer, gl. nummerserienummer
225 · tomt nummer
226 · Elektronisk tæller, type 6501
227 · Spektrofotometer m.m. fra Aarhus Oliemølle
228 · Bestik fra Hammel
229 · Frederiks Hospital, København
230 · Hald Kuranstalt
231 · Århus Kommunehospital, fotografier fra Århus Kommunehospital
232 · Gentofte Sygehus
233 · Hjernededikeret SPECT skanner/scanner
234 · Lægepraksis i Ulstrup ved Bjerringbro (1900-1970)
235 · Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Beta-spektrometer,
236 · Panserdosimeter med tilbehør
237 · Observatoriet på Østervold, Eichner modeller af Tycho Brahe instrumenter
238 · Overført fra Aalborg Historiske Museum
239 · Lægepraksis i Auning
240 · Lægepraksis i Kibæk fra 1912 til 1988
241 · Kvadratnetplade med nål
242 · Wang bordcomputer model 500
243 · Optisk distancemåler
244 · Portrætsamling fra Haderslev Hjorte Apotek
245 · Redningssæt
246 · Computersystem RC 7000
247 · Computersystem RC 3600
248 · Computerterminal, Teletypewriter
249 · Lægepraksis i Ryomgård
250 · Pepys gasometer
251 · Forbrændingsovn til mikroelementæranalyse
252 · Spektrofotometer med dele til stereomikroskop
253 · Arkivalier m.v. vedr.Valdemar Kornerups disputats
254 · Observatoriet på Østervold, pendulur fra Københavns Observatorium
256 · Computersystem IBM Application/System 400/9404
257 · Capella Observatoriet, astrokameraer og astronomisk kikkertopstilling
258 · Terrestrisk kikkert
259 · Kirurgiske genstande, fødselsinstrumenter m.m.
260 · Århus Kommunehospital, Øjenafdelingen, diverse apparatur
261 · Lægetaske fra Horsens 1950-1960
262 · Lægetaske fra Odense, fødselshjælp, ca. 1950
263 · Lægetaske fra Rødding
264 · Lægetaske, der har tilhørt Carl Emil Zwergius, indhold fra 1905-1935
265 · Lægetaske fra Hadsten, ca. 1900 til 1925
266 · Lægetaske fra Odder
267 · tomt nummer
268 · Lægetaske fra det gamle museum, ukendt oprindelse
269 · Diathermiapparat fra øre-næse-og halsklinik
270 · Amperemeter og wattmeter, amerikanske, fra ca. 1900 til 1910
271 · Commodore computer CBM
272 · Stereoplanigraf fra Geodætisk Institut, Københavns Universitet
273 · Planimeter til udmåling af elektronmikroskopi-billeder
274 · Observatoriet på Østervold, Københavns Universitet
275 · Ole Rømer-Observatoriet i Århus
276 · Geodætiske instrumenter fra Geodætisk Institut i København
278 · Københavns Observatorium, Østervold
279 · Gaskromatograf
280 · Diverse fra læge i Svendborg. Kellogg, Battle Creek, cornflakes, fabrik i Svendborg
281 · Computersystem Partner RC 740
282 · Lægepraksis i Ribe 1914-70, Niels Marius Svith
285 · Skive Sygehus, fotos
286 · Århus Kommunehospital, uspecificeret
287 · Samling af mindeskrifter og medicinske effekter fra læge i perioden ca. 1950-1970
288 · Stjernekort og andre kort fra Københavns Observatorium
289 · Århus Kommunehospital, foto, operation
290 · Medicinske dokumenter fra 1880 til 1922
291 · Lægepraksis i Hesselager (1934-1976)
292 · Rigshospitalet, København, klokkespirometer
293 · Steno/Nicolaus Stenonis/Niels Stensen
294 · Medicinske dokumenter (1925-1942)
295 · Juelsminde Kysthospital
296 · Nyapothek, Viborg, papirer og effekter
297 · Lægepotrætter, Esbjerg Centralsygehus
298 · Dalum Apotek
299 · Papirer/betænkninger vedr. ortopæder til Grønland
300 · Pechüle, Carl Frederik, observator, Østervold
301 · Røntgenkrystallografi med lauekamera.
302 · Zander genoptræningsapparat til aktiv og passiv optræning af underekstremiteter
303 · Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Nord Computer System
304 · Hornsyld Sygehus
306 · Reliefkort over England og Wales
307 · Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Spektrometersystem Hilger
308 · Mingograf 32 EKG apparat
309 · August Krogh, div. effekter
310 · Tandlæge Kai Halkiers klinik
311 · Fredericia Gymnasium, fysikinstrumenter
312 · Samling af pacemakere, udvikling
313 · Læge Claudius Julius Boye, Haughus v. Jelling
314 · Diagnostisk radiologi, fra Frands Illum, Speciallægernes Hus, Århus
315 · Jens Christian Skou. Påvisning i 1956 af eksistensen af ionpumpen (natrium-kalium-pumpen). Herfor Nobelprisen i kemi i 1997.
316 · Camillus Nyrops Etablissement, instrumentsamling
317 · Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet
318 · Samling af mikroskoper fra Anatomisk Institut, Aarhus Universitet
319 · Lægetaske fra Odense (1950-1968)
320 · Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Spektrograf, Adam Hilger, Institut for teoretisk Fysik
321 · Øjenlægepraksis, Åbenrå, indtil 1963
322 · Københavns Universitet, Datalogisk Institut
323 · Traxator, fysioterapeutisk apparat fra 1940'erne
324 · Forskningsmikroskop, Zeiss
325 · Samling af tandtænger fra lægetaske
326 · Lægepraksis i Nordenskov
327 · Materiale vedrørende gynækologisk overlæge, Tobias Tobiassen, Hjørring, 1965 til ca. 1990
328 · Daffa, Fabrik for fysiske skoleapparater, Herning
329 · Elektromekanisk hovedur samt biure fra Aarhus/Århus Brandstation
330 · Øre-næse-halslægeklinik, tidl. fødeklinik, Østergade 30, Århus
331 · Røntgenapparat fra omkring 1935
332 · Jakobsstav, Johannes van Keulen
333 · Aarhus, Universitet, Anatomisk Institut, elektronmikroskop
334 · Hvidbjerg Sygehus, Thyholm
335 · Gaskromatograf fra konservatorafdelingen, Moesgård Museum
337 · Regnepenge/regnepenninge
338 · Lægepraksis i Låsby før 1962
339 · Fotos af osteoporose- og normalknogler
340 · Pulmotor
341 · Lysbilledsamling, astronomi, Duborgskolen
342 · Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet
343 · Syge- og Epidemihus i Hals, Amtssygehus, instrumenter og inventar
344 · Kulstof-14-laboratoriet i København
345 · Landmålingsinstrumenter fra privat firma (ca.1950-1980)
346 · Overført fra Djurslands Museum. Hestetrukken ambulance m.m.
347 · Fysikudstyr fra Århus Statsgymnasium
348 · Bogsamling fra læge, patolog (1897-1974)
349 · Apotekssortiment fra salgskonsulent (1945-1970)
350 · Landmålingsudstyr fra Kort og Matrikelstyrelsen
351 · Donationer og testamentarisk arv fra geodæt og kartograf Poul Færk Magnussen (21.01.1950 – 18.04.2017)
352 · Arkivalier og andet fra professor Vilhelm Møller-Christensen
353 ·
354 · Instrumentpakke med landmålerudstyr
355 · Århus Kommunehospital, hjerte-lungemaskine, tidlig model
356 · Hjerteklapmateriale
357 · Fotos, fly, R.A.F., Aalborg, 1940
358 · Eksamensbeviser, medicinsk doktorbrev (1916-1932)
359 · Læger, studenterhold, jubilæer, 1913-1960, fotos
360 · Silkeborg Vandkurbad, journaler (1906-1919)
361 · Neurokirurgisk kraniebor
362 · Neurokirurgisk udstyr
363 · Solbakken, Aarhus, operationsbord med indhold
364 · Praktiserende læge i Sunds (1948-1985), bøger, pjecer, artikler og genstande.
365 · Forskningscenter Risøs reaktorfaciliteter, Danmarks nukleare kulturarv
366 · C-14 Laboratoriet fra Nationalmuseet
367 · Tandprotese fra Amerika
368 · El-stimulator til heling af knogler
369 · Tegning og tidsskriftet Kommentar
371 · Sygeplejeuniformer, fotos
372 · Note- og opgavesamling, medicinstuderende 1965-1972
373 · Laboratorieudstyr fra Kemisk Institut, Aarhus Universitet (1994 - 2014)
374 · Kort og Matrikelstyrelsen, geodætiske og kartografiske instrumenter
375 · Magnetmadras, 1996
376 · Lydudstyr fra Institut for Fonetik og Lingvistik, AU (1935-1950)
377 · Århus Kommunehospital, intraoralt røntgenapparat
378 · Apotekslaboratorieudstyr, bøger, kataloger fra farmaceut i Århus
379 · Ingeniørhøjskolen i Århus
380 · Brobjergskolen i Århus, fysikudstyr
381 · Apoteker i Høyer (1948-1972)
383 · Alenstok
384 · Grenaa Centralsygehus, nedlagt 2003
385 · Vejlby Apotek, 8240 Risskov
386 · Herning Sygehus, journaler og attester (1888-1910)
387 · Forsøgscenter Foulum, måleinstrumenter og laboratorieudstyr
388 · Hjørring Amts og Byes Sygehus, journaler
389 · Bandagist og urmager fra Sahl og Gullev (1814-1880)
390 · Oktant ca. 1862, Århus Akademi
391 · Mikromanipulator m.m., Pasteurinstituttet og Antibes, M.A.Orellana
392 · Carlsbergfondets Biologiske Institut
393 · Århus Kommunehospital, Klinisk Biokemisk afdeling
394 · Amtssygehuset i Terndrup
395 · Hospital, sygeplejeskole, Indien (1960-1980)
396 · Lægeklinik i Brønderslev (1950-1970)
397 · Aarhus Amtssygehus, overlæge Cai Tage-Hansen, diverse genstande
398 · Carlsbergfondets Biologiske Institut, pH-meter
400 · Assentoft Plejehjem på Djursland, handicapkøretøjer (ca. 1950-1980)
401 · Mikrovægt fra Plantefysisk Institut, Aarhus Universitet
402 · Røntgenrør til demonstration
403 · Århus Kommunehospital, hjernescanner, Cerebrograf
404 · Lægeklinik oprettet 1892, Store Torv 5, Århus C
405 · Raman spektrograf
406 · Landmålingsudstyr fra landinspektør Jørgen Staunskjær i Grenaa/Grenå (1957-2003)
407 · Jordemodertaske fra Lille Vejrløse (1950-1970)
408 · Ringkøbing Amtssygehus, EKG-apparat 1939
409 · Aarhus Amtssygehus, sidekikkert
410 · LCD-skærme fra Datalogisk Institut, Aarhus Universitet
411 · Rikke-0 computersystem
412 · Alarmur fra Århus Brandvæsen
413 · Skelet- og knoglemateriale fra udgravninger i Randers og omegn, middelalder
414 · Randers Centralsygehus, Museum, diverse genstande
415 · Randers Tøjhus, diverse instrumenter
416 · Lægeklinik, praktiserende læge i Odder 1956-1974
417 · Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Computersystem, Commodore 8296, 1985-2002
418 · Tandpleje-diasserier, Lasu Materiale fra omkring 1990
419 · Anatomisk Institut, Aarhus Universitet (Institut for Biomedicin), diverse genstande
420 · Pumper fra Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet
421 · Terrestrisk kikkert fra ca. 1800
422 · Odense Katedralskole, fysikudstyr
423 · Titreringsopstilling fra Århus Maskinmesterskole fra ca. 1960
424 · Ellen og Niels Bjerrums Kemikerpris
425 · Røntgenbetragter til tuberkulosebilleder
426 · Mobil tandbehandlingsenhed med profylaktisk undervisningsdel
427 · Øm Kloster, skeletter
428 · Bøger fra Jydsk Medicinhistorisk Selskab
429 · SARS-rekvisitter 2003
430 · Aarhus Katedralskole, samling af bøger og fysikudstyr
431 · Odder Centralsygehus, urethrocystografi
432 · Øre-næse-halsklinik, Herning (1973-2003)
433 · Donation fra læge i Svendborg, mikroskop m.m.
434 · Aarhus Svaneapotek
435 · Fødselsanstalten i Jylland, diverse effekter indsamlet i perioden fra ca. 1993 til 1996
436 · Samling af anatomiske tryk
437 · Lægeinstrumenter fra omkring 1900
438 · Århuskort fra slutningen af 1800-tallet
439 · Poisson, dosisresponsfordeling, programmer
440 · Diverse genstande især vedr. personlig pleje fra familie fra ca. 1990 fremefter
441 · Grenaa Centralsygehus, diverse genstande
442 · Pulscomputer
443 · Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, apparatur m.m.
444 · Materiale fra IFA, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
445 · Steno Museets åbning 25. marts 1994, diverse gaver
446 · Vaccinationsattester m.v. fra kvinde f. 1932
447 · Astronomisk kikkert fra Aarhus Universitet
448 · Center for Scientific Computing, Aarhus Universitet
449 · Refraktometer fra optiker
450 · Aalborg Amtssygehus (1948-1950), vivisektionsprotokol
451 · Århus Kommunehospital, effekter fra Radiumstationen ca. 1938
452 · Teslaapparat fra Nordjylland 1938
453 · Haemometer til hjemmebrug (1960-1965)
454 · Samling af medicinhistoriske effekter tilhørt overlæge i Randers
455 · Landmålingsudstyr fra Landinspektørfirmaet Poul Hauerbach
456 · Julekopper m.m. læge Ålborg (1954-1989)
457 · Skejby Sygehus, apparatur
458 · Beklædning, sygehus (1980-1990)
459 · HIV-AIDS materiale, 2004
460 · Respirator, Claus Bang, Skive
461 · Samling af gamle telefoner
462 · Træfigurer, kinesiske
463 · Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Nord computersystem til Tandem-projekt
464 · S.P.L. Sørensen, pH planche, disputats, 1909
465 · Institut for Videnskabshistorie (IVH), Aarhus Universitet, samlesag
466 · Kort og Matrikelstyrelsen, donation af historiske instrumenter. Anden del
467 · Tandlæge utensilier, proteser m.m fra tandlæge omkring 1950
468 · Cylinderregnestok, Loga, Daemen-Schmid
469 · Århus Kommunehospital, Thoraxkirurgisk afdeling. Hjerte/lungemaskine fra 1968
470 · Ovartaci, maleri af kvinde
471 · Kumlhøj, skeletdele, vikingetid
472 · Spejl-oscilloskop fra Laboratoriet for Telegrafi og Telefoni
473 · Tandstikker til mundhygiejne, 1940-1950
474 · Humor mod AIDS, 1. april 2005
475 · Lydmåleudstyr fra Lingvistik
476 · Samsø Sygehus, formalinautoklave
477 · Niels Bohr Instituttet, analog computer, EAI 680
478 · Orthopantomograf fra tandreguleringsklinik
479 · Objektiver fra Østervold / Brorfelde
480 · Kopier af ældre instrumenter
481 · Billedbladet, Niels Bohr
482 · Aarhus Amtssygehus, diverse udgåede instrumenter
483 · Nyretransportkasse m.m.
484 · Diverse tandinstrumenter fra Medicinsk Museion
485 · Kopier, instrumenter og apparater, Steno Museet
486 · Fysik og kemirapporter fra gymnasiet (1926-1928)
487 · Gordon Norrie, bogsamling
488 · Elektrochokapparat fra 1956, Almenpsykiatrisk afd., Slagelse Sygehus
489 · Holbæk Sygehus, elektrochokapparat (1965-1996)
490 · Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, diverse apparatur
491 · Samling af briller, tilhørende yngre mand (1990-2005)
492 · Tandlægeutensilier fra klinik i Århus
493 · Kørestol fra Thy 1875
494 · Lægeinstrumener fra praksis 1961-1987
495 · Odontologiske lærebøger, instrumenter
496 · Herolds Varehus, diverse indkøb af hygiejniske artikler
497 · AIDS-indsamling, april 2006
498 · Samling af medicinhistoriske genstande fra læge og privat samler
499 · Medicinsk Biokemi, Aarhus Universitet, bl.a. DNA-apparatur
500 · Århus Kommunehospital, film / operationer ved prof. Amdrup
501 · Genstande i forbindelse med prospekt for Inspiratorium
502 · Centralklinikken, Nuuk, Grønland, odontologiske instrumenter
503 · Homøopatisk klinik, dyrlæge Svendborg (ca. 1950-1983)
504 · Hadsten Apotek, tilbageleveret medicin
505 · Odontologiske genstande fra klinisk tandtekniker Peter Lybek
506 · Statens Åndssvageforsorg, Forsorgscentret for Sydøstjylland, Brejning. Div. materiale
508 · Fertilitetsklinik 2006 / Ægtransplantation / Mikroinsemination
509 · Aarhus Universitet, Institut for Human Genetik
510 · Vejle Sygehus, hospitalssenge
511 · Radioaktivitet, stråling
512 · Worlds Best / effekter fra, bl.a. kondomer og kondomautomat
513 · Genstande fra Onkologisk Stråleafsnit, Medicinsk Fysik, Århus Sygehus/Århus Kommunehospital, bygn. 5, Radiumstation
514 · Ortopædisk Hospital, Århus. Proteser, apparatur m.m.
515 · Kort fra Geologisk Institut, Aarhus Universitet
516 · Fødevarestyrelsen, slankeprodukter
517 · Kloningsudstyr m.m. fra Foulum
518 · Dit eget museum
519 · 2 MV Van de Graaff accelerator, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
520 · Van de Graaff generator fra Niels Bohr Instituttet, København
521 · Kemisk Institut, Aarhus Universitet, apparatur
522 · Indsamling i forbindelse med udstillingen "Ægløsninger"
523 · Stecometer med plotterbord, Arkitektskolen i Aarhus
524 · Landsforeningen Downs Syndrom, effekter indsamlet august 2008
525 · Arkiv, allergi (1930-1978)
526 · Aalborg Sygehus Nord, samling af medicinhistoriske genstande
527 · Praktiserende ørelæge i Esbjerg (ca 1950-1980)
528 · Effekter fra overlæge i Ebeltoft (1920-1940)
529 · Lægepraksis i Roslev 1953-1984
530 · Skejby Sygehus, diverse apparatur og genstande
531 · Århus Kommunehospital, diverse apparatur
532 · Ørsted Apotek
533 · Medicinsk Museion, ældre samling af permanent indlån
534 · Genstande fra Aarhus Amtssygehus
535 · Apotek i Silkeborg
536 · Samling af hofteproteser
537 · Procon, Aarhus Amts Genbrugscenter for hospitalsudstyr
538 · Aarhus Amtssygehus, diverse genstande især vedr. anæstesi
539 · Botanisk Institut, Aarhus Universitet, apparatur og genstande
540 · Diverse sygepleje fra genbrugsbutik
541 · Steno Museet, medicinindsamling 2009 og frem
542 · Slankeprodukter brugt i Samvirke, Sept. 2009
543 · Bakkegården Plejehjem, Kirkegårdsvej 53, Århus
544 · GPS’ere fra Garmin
545 · Skolelægeordningen, Videncenter for børne-sundhed
546 · Tesla-apparat tilhørende person i København i 1930’erne til 1950’erne
547 · Mikroinseminationsmateriale fra Ciconia, Fertilitetsbehandling
548 · Donation fra privatperson i Solbjerg
549 · Nobelprisen
550 · Robert Priseman, donation
551 · Genstande indsamlet i forbindelse med udst. Blod på Steno Museet 7.maj - 23. dec. 2009
552 · Samlesag. Genstande fra det tidligere Videnskabshistorisk Museum, Aarhus Universitet
553 · Samlesag. Videnskabshistoriske genstande indsamlet indtil 2010
554 · Horsens Statsskole, diverse genstande
555 · Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
556 · Nørre Boulevard Skole i Århus, fysikudstyr
557 · Søren Møllersgades Skole, Randers
558 · Grevinge Centralskole
559 · Aarhus Teknikum
560 · Lyngby Statsskole
561 · Ingerslevs Boulevards Skole, Århus
562 · Rudolf Steiner Skolen i Århus
563 · Viborg Katedralskole, fysikudstyr
564 · Københavns Navigationsskole
565 · Aarhus Løve Apotek, medikamenter m.m.
566 · Overført fra Skive Museum
567 · Nimtofte Apotek, diverse utensilier m.m.
568 · Købstadsmuseet Den Gamle By i Århus, diverse indlån
569 · Købstadsmuseet Den Gamle By i Århus, diverse genstande givet til Medicinhistorisk Museum i Århus
570 · Finsensgades Skole, diverse fysikudstyr
571 · Horsens Sygehus, div. instrumenter fra 1950’erne
572 · Fysioterapeuternes Kontor, diverse genstande fra før 1997
573 · Århus Kommunehospital, Fysiurgisk Afdeling
574 · Aarhus Amtssygehus, diverse instrumenter
575 · Sønderborg Sygehus, Museet, diverse effekter
576 · Niels Bohr Instituttet
577 · Øre-næse-halsklinik i Århus, inventar
578 · Emballage til fødevarer fra canadisk/amerikansk mad i store portioner
579 · Camillus Nyrop. Samling af genstande der især vedrører narkose før 1998
580 · Tandlægeskolen, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet, diverse genstande
581 · Trøjborg Apotek, diverse apparatur og utensilier
582 · Oticon, Thisted, diverse høreapparater
583 · Finsens lysapparat
584 · Aarhus Løve Apotek, museumssamling
585 · Dameca. Diverse udstyr vedr. anæstesi
586 · Geologisk Institut, Aarhus Universitet, Langelandsgade
587 · Århus Kommunehospital, Kirurgisk Afdeling
588 · Hobrovejens Skole, Randers, samling af udgået fysikudstyr
589 · Medikament, kosttilskud
590 · Djurslands Lægekredsforening, arkivalier
591 · Fysikudstyr fra Skårup Seminarium, Fyn. ca. 1820 - 2010
592 · Mikroskopipræparater med sygdomme
593 · Sønderbro Apotek, Randers, diverse utensilier
594 · Træningsrulleskøjter fra omkring 1948
595 · Århus Kommunehospital, diverse instrumenter fra Øreafdelingen
596 · Skejby Sygehus, Hjerte- lunge-karkirurgi
597 · Vacciner m.m. fra lægehus i Rønne (2010 - 2012)
598 · Sct. Hedvigs Hospital, Øreafdeling, Kolding
599 · Samlesag. Genstande indgået til Steno Museets medicinhistoriske afdeling mellem 1990 og 2000
600 · Leo Pharma, medicin
601 · Øre-næse-halsinstrumenter fra omkring 1960, Roskilde
602 · Protese, eksamensarbejde fra 1951
603 · Tandlægeintrumenter fra privat tandlæge i Sæby fra 1960'erne til 1990'erne
604 · Vaccine fra Rigshospitalet, Epidemiafdeling
605 · Arkivalier vedr. radiologi og historie
606 · Århus Kommunehospital, Anæstesiologisk Afdeling. Samling af udstyr og smalfilm
607 · Smalfilm vedr. medicinske emner
608 · Diverse film vedr. medicinske emner
609 · Århus Kommunehospital, fotos, diverse, Kong Frederik IX og dr. Ingrid
610 · Vacciner fra Statens Serum Institut
611 · Århus Kommunehospital, Neuropatologisk Afdeling
612 · Farveblindhedstest
613 · Vacciner fra privat praksis i København, 2012
614 · Lægetaske / fødetaske m.m. fra Ryomgård (1937-1980)
615 · Bog, Henrich Smids Urtegaard
616 · Tandlægeutensilier fra privat tandlægepraksis og fra Århus Tandlægeskole
617 · Film vedr. embedslægekursus i 1958
618 · Tandlægeklinik, Nørrebrogade, Aarhus ca. 1950
619 · Molekylærbiologisk Institut, Københavns Universitet, apparatur
620 · Diverse småinstrumenter fra læge (1850-1900)
621 · Sct. Jørgensgård, Odense, skeletmateriale
622 · Narkosemaske fra Niebül, 1970
623 · Bloddonor-agitationsmateriale fra 1950'erne til 2012
624 · Skejby Sygehus, diverse genstande fra afd. Y, bl.a. abortudstyr
625 · Vestervig Sygehus, diverse historiske genstande
626 · Vugge fra Ærøskøbing Sygehus
627 · Brystimplantater indsamlet i forbindelse med udstillingen Kære Krop
628 · Effekter fra det tidligere Farmaceutisk Institut, AU
629 · Ørelægeklinik, Aarhus, 1940, inventar
630 · Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, apparatur
631 · Topometer, Århus Kommune (1973-1988)
632 · Bloddonorgave fra 1940'erne
633 · Tandlægeutensilier fra tandlægepraksis i Skagen, ca. 1968 - ca. 2012
634 · Laboratorieutensilier fra Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet
635 · Bloddonorerne i Aarhus, billede af blodtransfusion
636 · Medicinhistoriske bøger fra 1700 og 1800-tallet
637 · Førstehjælpskasse fra Esbjerg, 1989
638 · Arkivalier vedrørende Dr. Herman Nielsen
639 · Overført fra Museet Saxtorp via Guldborgsund Museum
640 · Apotek i Viborg, medicin
641 · Åreladningskniv fra privat donator
642 · Bent Thorsøe, malerier af operation, 1977
643 · Tandlægeutensilier fra tandlægeklinik i Glostrup fra omkring 1950
644 · Syddansk Medicinhistorisk Selskabs, museumssamling
645 · Aarhus Universitetshospital, Skejby, Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland
646 · Overført fra Danmarks Vej- og Bromuseum
647 · Tandemaccelerator, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
648 · Arkivalier vedr. tuberkulosepatient, Hadsten ca. 1900
649 · Papirruller til jernbanetelegraf
650 · Overført fra Kolding Sygehus Museum
651 · Overført fra Besættelsesmuseet, Den Gamle By
652 · Science Museerne, div. arbejdsrelaterede genstande
653 · Solceller, RCA
654 · Aarhus Universitet, IT afdeling
655 · Århus Kommunehospital, Lungemedicinsk Afdeling
656 · Overført fra Skanderborg Museum
657 · Movember kampagnemateriale
658 · Tatoveringsmateriale 1951-1985
659 · Indsamling af mobiltelefoner
660 · Lægepraksis i Odder, udsmykning af konsultation m.m.
661 · Vestre Skole, Grenå. Lattergasapparat
662 · Projekt indsamling af dræn til ører 2013 - 2014
663 · Landmålingsudstyr, EDB-udstyr m.m. fra Silkeborg
664 · DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, engelsk hytte
665 · "Retten til liv", indsamling af kampagnemateriale
666 · Biologisk Institut, økoinformatik og biodiversitet, Aarhus Universitet
667 · Overført fra Horsens Museum. Effekter fra lægeklinik i Horsens 1942-1983
668 · Tandlægesamling fra 1940'erne til 1970'erne fra Vejle
669 · Tandteknikutensilier, Aarhus, J.J. Jacobsen
670 · Samling af øjenbadeglas
671 · Overført fra Medicinsk-Historisk Samling, Næstved
672 · Ørelægeklinik i Viborg ca. 1940-1990
673 · Erindringer, Poul Bastrup-Madsen
674 · Skagen Sygehus, røntgenprotokol
675 · P. O. Pedersens guldmedalje
676 · Modgiftskasse m.m. fra privat donator
677 · Computerdele RC 4000/8000
678 · Ferritkernelagre
679 · Diskettelommer
680 · Genstande fra narkoman
681 · Genstande fra afdød pige
682 · Spray til karbolforstøvning
684 · Spray til karbolforstøvning
685 · Kopsætningsudstyr fra Astrid Møller Andersen
686 · Genstande fra Metropolitanskolen, Østre Borgerdyd og Zoologisk Institut, KU. Donationen er formidlet af O. Norgaard.
687 · Genstande indsamlet fra Blodbanken, Skejby Sygehus, siden december 2014 og genstande doneret af overlæge Jan Jørgensen, fhv. chef for Blodbanken, Skejby Sygehus
688 · Morfinpræparater
689 · Diverse øresprøjter og fad
690 · Anatomiske lærredstavler
691 · Billeder, Sct. Apolonia
692 · Genstande til brug til dokumentation af medicinske lidelser
693 · Røntgenudstyr
694 · En rørtester fra Max Funke og fem Miniwatt-kasser med rør, fra Kemisk Institut, AU
695 · Hospitalslaboratorieudstyr
696 · C.C. Hansen - øre-næse-hals læge og forsker i Cochlear Implant
697 · Øsofagus dilation
698 · Oftalmologi - udstyr i forbindelse med øjenundersøgelser
699 · Gynækologiske og kirurgiske genstande fra Odense Sygehus
700 · Kommunikationshjælpemidler
701 · Kabelvindemaskine
702 · Udstyr fra besættelsestiden
703 · Cochlear Implantat projekt
704 · Genstande fra kælderen, medicinhistorisk afdeling
705 · Rygskjold
706 · Ørsted Apotek
707 · Udstyr til PKU screening
708 · Kolding Sygehus Øjenafdeling
709 · Lægemiddelprøver fra Sverige
710 · Æske med apotekergenstande
711 · Lægepraksis, Elers Koch
712 · Lægemidler og tilsætningsstoffer
713 · Pethidin injektionsvæske -dråber, og afdelt pulver acecylsalicylsyre
714 · Lægemidler og tilsætningsstoffer
715 · Instrumenter, gynækologi + urologi
716 · Gamle recepter fra Kolding, Tarm og Aarhus
717 · Blodtryksmåler brugt i sydafrika
718 · Lægeportrætter, Randers Sygehus
719 · Genstande fra kælderen, videnskabshistorisk afdeling
720 · Lille rejseapotek fra en læge
721 · Plastre fra Søndergades Apotek, Aarhus
723 · Æterflasker og flaske til mandelolie
724 · Gynækologiske instrumenter, 10.08.2006
725 · Hospitalsudstyr fra Odder Sygehus
726 · Kirurgiske instrumenter fra gammel samling, ukendt proviens
727 · Genstande fra Inger Stoltze Poulsen
728 · Standflasker fra Åbyhøj Apotek
729 · Eksikator fra Ørsted Apotek
730 · Varmelamper fra Sct. Pauls Apotek
731 · Apotekergensande og lægemidler uden proviens, enkeltstående
732 · Lægeportrætter, illustrationer, Europæiske læger, 14.-17. årh.
733 · Pulstæller
734 · Kondometuier
735 · Astma udstyr
736 · Hverdagselektronik
737 · Høreapparater og materiale til hørehæmmede udleveret til Anny Jensen
738 · Homøopatiske Standflasker
739 · Silkeborg Centralsygehus
740 · Kære krop, svære krop
741 · Effekter fra lægepraksis, Jørgen Nørlund Christensen
742 · DNA-armbånd
744 · Sikkerheds- og advarselsskilte
745 · Narkose/fødselskuffert fra læge Pihl, Randers
746 · Sprøjter og kanyler fra gammel samling
747 · Patologisk Institut, Aarhus Universitethoispital
748 · Lægetaske, Inger Poulsen
749 · Fødekuffert, Else Baylund
750 · Effekter fra lægepraksis, Anders Dolmer
751 · Suturmateriale, gammel samling
752 · Blodtryksmålere
753 · Lægemidler mod infektionssygdomme
754 · Lægepraksis, Herman Nielsen
755 · Vacciner og redskaber fra epidemiklinikken på Rigshospitalet
756 · Anæstesi og narkose, gammel samling
757 · Smertestillende lægemidler
758 · Teslaapparater
759 · Udstyr til brug ved hjerte-lungeoperationer
760 · Randers Centralsygehus
761 · Statens Seruminstitut
762 · Utensilier fra Hornsyld Apotek
763 · Ortopædkirurgiske genstande
764 · Eye tracker
765 · Laboratorieudstyr, Albert Fischer
766 · Røntgenbilleder, Røntgenklinikken Gl. Kongevej
767 · Effekter fra øre-næse-halsklinik i Svendborg
768 · Endoskopiudstilling
769 · Journal, patient
770 · Medicinreklamer
771 · Stapler fra Auto Suture
772 · Patientbehandling, mislykket j-pouch operation
773 · Lægepraksis, Svend Olesen
774 · Kønshormoner
775 · Store standglas fra ÅKH
777 · Næse- Svælgmidler
778 · Midler mod astma og allergi
779 · Midler mod mave-tarm lidelser
780 · Effekter fra Blindehistorisk Museum
781 · Tandlæge Warres klinik
782 · Tandtekniker Alice Kops
783 · Midler mod hjerte/kredsløbs lidelser
784 · Midler mod migræne
785 · Vitaminer og mineraler
786 · Tatoveringsudstyr
787 · Benprotese
788 · Sovemidler
789 · Tandteknikker Århus
790 · Bedøvelsesmidler
791 · Donation, Claus Harbeck, barnebarn af Mathias Agerley
792 · Uterussammentrækkende midler
793 · Hormoner
794 · Behandling af tuberkulose og underernæring, Tanzania, Afrika
795 · Behandling for malaria, Tanzania, Afrika
796 · Lægemidler til øjne og øre
797 · Nåle, kanyler, sprøjter, skalpel, Aarhus Kommunehospital
798 · Teslaapparat og maskintermometre fra Finn og Rita Christensen
799 · Horsens Løveapotek
800 · Trætønde til opbevaring af råvarer
801 · Beroligende midler og midler mod depression
802 · Klin. Imm. afd., Skejby Sygehus (+tdl. Århus K.H.)
803 · Almen praksis, Peder Sørensen
804 · Pedoskop
805 · Tektronix 4014-1 terminal/skærm, 1975, Århus Amt
806 · Glasvarer fra Katedralskolen i Århus
807 · Randers Kommunale Tandpleje
808 · Hg
809 · Randers Kommunale Tandpleje
810 · Ebola beskyttelsesdragt
811 · Fiberlys, endoskopi, Holger Møller Hansen
812 · stativ til sølv og kviksølv
813 · Dansk Skolemuseum, med relevans for medicinhistorie
814 · Dansk Skolemuseum, fysik- og matematikundervisning
815 · Rekvisitsamling, formidling i medicinhistorie
816 · Praktiserende læge Hans Olaf Bjersing, Brørup
817 · Kolera og kopper oplysning om vacciner mm., 1800tallet
818 · Opslagsværk til hjemmet
819 · Livmoderoperation
820 · Tom
823 · Tandlægesamling, Vejle, doneret 2016
824 · Computer bygget af Frank C. Bason, ca. 1980
825 · Stereoskop med billeder/fotos
826 · Tandplejen Aarhus
827 · Naturhistorisk Museum, Århus, genstande fra museet med relevans for videnskabshistorie på Steno Museet.
828 · Samling af skilte fra Skejby sygehus 2017
829 · Ørenæsehalslæge i Randers
830 · MidtVask, Århus Kommunehospital "Museumssamling"
831 · Hospitalsapotek, Region Midtjylland, Aarhus
832 · Lægepraksis Park Allé 3, Aarhus.
833 · Steno Museets værkstedsreduktion i 2017, genstande fundet i forbindelse med denne
834 · Marselisborg apotek
835 · Ortopædkirurgisk afd. O og Ø, Odense Sygehus
836 · Hjælpestoffer i lægemiddelfremstilling
837 · Ortopædkirurgisk afd., Viborg Sygehus
838 · Olaf Pedersens undervisningsmateriale fra Randers Statsskole
839 · Jens Christian Skou
840 · Proteser fra patienter
841 · Piccolo-computere og Quad-Share System
842 · Hjertekirurgiudstyr ved Ole Kromann Hansen
843 · Videnskabshistoriske genstande, der har været udstillet på museet
844 · Læge H. H. Ravn, Jels
845 · Jernbaneapoteket, Aarhus
846 · Effekter fra Herning Sygehusmuseums (i 2016) afviklede samling
847 · Arkivalier fra Ejnar Hovesen
848 · Insulinpenne ved Hospitalsapoteket Region Midtjylland, Afdeling Aarhus
849 · Genstande med relation til samtalekort og feriearrangement
850 · Medicinhistoriske genstande, nedtaget fra basisudstilling i 2018
851 · Receptkuverter Aarhus
852 · Fiskeolie
853 · Genstande indsamlet til udstillingen Det nysgerrige menneske
854 · Urologiske, historiske instrumenter fra prof.emer. Hans Wolf
855 · 3D-print af DNA-bokse ved Ebbe Sloth Andersen
856 · Genstande fra Peter Johansen
857 · Andersen-klap fra Henning Rud Andersen, kunstig hjerteklap, indsat under lukket hjertekirurgi (TAVI: Transcatheter Aortic Valve Implantation) i 1989
858 · Genstande indkøbt eller indsamlet til udst. Videnskab er lidenskab, efteråret 2018
859 · Skelet, som stammer fra Løgstør sygehus. Doneret af Ib Søgaards hustru Gunvor Søgaard.
158383 ·